Statens låntagning og gæld 2021

Rapport - Februar 2022 - nr. 1

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældspolitik
Type Rapport
Årstal 2022
Offentligjort den 10. februar 2022
Abstract icon Overskud på statens finanser medførte, at statsgælden faldt med ca. 100 mia. kr. til 438 mia. kr. ved udgangen af 2021, svarende til knap 18 pct. af BNP. Dermed er statsgælden, som andel af BNP, faldet til det laveste niveau siden 2009. Igen i 2021 var fleksibilitet i låntagningen afgørende for staten. Det gjorde det muligt løbende at nedbringe statens udstedelser, i takt med at de statslige finanser blev forbedret.