Overvågning af den finansielle infrastruktur 2021

Rapport - Maj 2022 - Nr. 3

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Overvågning; Finansiel stabilitet; Betalingsformidling
Type Rapport
Årstal 2022
Offentligjort den 4. maj 2022
Abstract icon Rapporten præsenterer konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af den danske betalingsinfrastruktur i 2021. De centrale betalings- og afviklingssystemer samt vigtigste betalingsløsninger efterlever i høj grad internationale standarder for sikkerhed og effektivitet. Der arbejdes på tværs af sektoren på at styrke cyberrobustheden. Ændringer i risikobilledet, herunder nye afledte risici betyder, at robustheden løbende skal udvikles.