Strategimeddelelse - Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2022

Analyse - Juni 2022 - nr. 6

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld
Type Analyse
Årstal 2022
Offentligjort den 9. juni 2022
Abstract icon Sigtepunktet for salget af statsobligationer og de kortfristede låneprogrammer i 2022 fastholdes på henholdsvis 65 og 35 mia. kr. Låneviften fastholdes, og fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer, herunder også statens grønne obligation. Til september åbnes en ny inflationsindekseret statsobligation.