Stigningen i danske virksomheders indlån i bankerne

Economic Memo - August 2022 - nr. 8

Forfattere Renkin, Tobias; Bonin, Simone Maria
Emne Dansk økonomi; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Statistik
Type Economic Memo
Årstal 2022
Offentligjort den 8. august 2022
Abstract icon I dette memo finder vi, at indlån i bankerne i den typiske danske virksomhed er steget efter finanskrisen i 2007/08 – det gælder især for de mindre virksomheder. Stigningen i indlån er sket samtidigt med, at den typiske virksomheds brug af lånefinansiering er faldet. De to modsatrettede udviklinger indikerer, at låneefterspørgslen fra eller låneudbuddet til virksomhederne er faldet. Den stigende indlån i bankerne er også drevet af en stærk selektionseffekt, da virksomheder med lave indlån i højere grad er afviklet under og efter finanskrisen. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).