Monetære og finansielle tendenser - Strammere pengepolitik har gjort finansiering dyrere

Analyse – September 2022 - nr. 10

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk Økonomi; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Monetære forhold; Penge- og valutamarkedet; Pengepolitiske instrumenter; Pengepolitik; Fastkurspolitik; Finansielle fordringer og balancer
Type Analyse
Årstal 2022
Offentligjort den 21. september 2022
Abstract icon Høj inflation og stigende inflationsforventninger har nødvendiggjort stramninger af pengepolitikken fra centralbanker verden over. Nationalbanken har som følge af fastkurspolitikken fulgt ECB’s renteforhøjelser. De pengepolitiske stramninger og udviklingen på de finansielle markeder har øget lånerenterne for danske husholdninger og virksomheder.