En evaluering af makroprudentiel politik ved brug af growth-at-risk-modeller

Economic Memo - November 2022 - nr. 14

Forfattere Cucic, Dominic; Yordanova, Ianna Georgieva; Møller, Niels Framroze; Søndergaard, Simon Gade
Emne Finansiel stabilitet; Makroprudentiel politik
Type Economic Memo
Årstal 2022
Offentligjort den 16. november 2022
Abstract icon Det ultimative formål med makroprudentiel politik er at bidrage til finansiel stabilitet ved at begrænse opbygningen af systemiske risici og afbøde eventuelle negative effekter, hvis risici materialiserer sig. Det er vanskeligt at måle og kommunikere, om målet med makroprudentiel politik er opnået, da finansielle kriser er sjældne, og risici kun kan måles, hvis de materialiserer sig. Memoet skitserer, hvordan growth-at-risk kan anvendes til at evaluere makroprudentiel politik. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).