Finansiel stabilitet - Turbulente tider kræver fokus på risikostyring

Analyse - December 2022 - nr. 14

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Stresstest; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet; Banker
Type Analyse
Årstal 2022
Offentligjort den 1. december 2022
Abstract icon De finansielle markeder er præget af høj inflation, højere renter og stor volatilitet. De højere renter, den høje inflation og udbredelsen af risi-kable låntyper vil i kombination med faldende ejendomspriser føre til kredittab i bankerne. De svagere økonomiske udsigter understreger, at der er behov for forsigtighed i institutternes kapitalplanlægning.