Strategimeddelelse - Strategi for Statens låntagning i 2023

Analyse - December 2022 - nr. 15

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældspolitik
Type Analyse
Årstal 2022
Offentligjort den 22. december 2022
Abstract icon Sigtepunktet for salget af statsobligationer fastsættes til 65 mia. kr. i 2023. Fokus vil primært være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle løbetidssegmenter. I februar 2023 åbnes en ny 10-årig nominel obligation. I 2. halvår åbnes ligeledes en ny 10-årig grøn obligation. I 2023 forventer staten desuden at udstede en obligation i udenlandsk valuta under EMTN-programmet.