Alle publikationer fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
19-04-2016

Kort fortalt: Overvågning af den finansielle infrastruktur 2016

'Kort fortalt' er en hurtigt læst sammenfatning af de centrale budskaber i publikationen 'Overvågning af den finansielle infrastruktur 2016'.

19-04-2016

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2015

I publikationen præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, at systemerne i den danske finansielle infrastruktur er sikre, stabile og effektive. Nationalbanken anbefaler, at Kronos, VP-afviklingen og detailbetalingssystemerne igangsætter de tiltag, som er nødvendige for at deres cyberberedskab lever op til kommende internationale retningslinjer, og at de etablerer et mere formaliseret samarbejde for at reducere risici på tværs af systemerne.

30-04-2015

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2015

I denne publikation præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, om de overvågede systemers indretning og funktion lever op til internationale standarder. Publikationen beskriver desuden driftsstabilitet, likviditet og behov for udvikling.

30-04-2015

Kort fortalt: Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark 2015

'Kort fortalt' er en sammenfatning af konklusion og baggrund fra publikationen 'Overvågning af den finansielle infrastruktur 2015'.

10-04-2014

Overvågning af den finansielle infrastruktur 2014

I publikationen præsenterer Nationalbanken de overordnede konklusioner fra overvågningsarbejdet og fremlægger holdninger og anbefalinger vedrørende tiltag, der kan bidrage til en sikker og effektiv betalingsinfrastruktur. Findes kun i elektronisk form.

07-06-2013

Rapport: Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark

Nationalbanken har myndighedsansvar for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark. Betalingssystemerne Kronos og Sumclearingen samt værdipapirafviklingssystemet VP-afviklingen udgør kernen i den danske finansielle infrastruktur og er omfattet af Nationalbankens overvågning. Nationalbanken bidrager endvidere til andre centralbankers overvågning af de internationale betalings- og afviklingssystemer, der indgår i den danske infrastruktur. I publikationen præsenterer Nationalbanken de overordnede konklusioner fra overvågningsarbejdet og fremlægger holdninger og anbefalinger vedrørende tiltag, der kan bidrage til en sikker og effektiv betalingsinfrastruktur. Findes kun i elektronisk form.

15-06-2012

Rapport: Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark

Nationalbanken har myndighedsansvar for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark. Betalingssystemerne Kronos og Sumclearingen samt værdipapirafviklingssystemet VP-afviklingen udgør kernen i den danske finansielle infrastruktur og er omfattet af Nationalbankens overvågning. Nationalbanken bidrager endvidere til andre centralbankers overvågning af de internationale betalings- og afviklingssystemer, der indgår i den danske infrastruktur. Publikationen præsenterer de overordnede resultater af overvågningen i 2011. Overvågningsarbejdet har tidligere år været beskrevet i Nationalbankens publikation Finansiel Stabilitet.

Læs ePub fra din tablet eller smartphone

 

Brug ePub formatet til at læse vores publikationer, når du bruger tablet eller smartphone.