Alle publikationer fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
05-01-2023

Dansk pengehistorie 2005-2020

Bind 7 af Dansk pengehistorie handler om årene 2005-20. Denne periode bød på en global finanskrise og pres mod kronen i 2008, statsgældskrise i Europa i årene 2010-12, kronekrise i 2015 og et langvarigt opsving i dansk økonomi, der blev brat afbrudt af en global coronaepidemi i 2020.

01-05-2014

Dansk pengehistorie 1990-2005, Bind 6

Dansk Pengehistorie, bind 6 giver en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i det danske pengesystem fra 1990 til 2005. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af krisen i det europæiske valutasamarbejde og i den danske finansielle sektor i begyndelsen af 1990'erne. Endvidere beskrives bl.a. oprettelsen af EU's Økonomiske og Monetære Union og Danmarks fastkurspolitik over for den nye fælles valuta, euroen.

01-02-2014

Dansk Pengehistorie, Pengepolitiske problemstillinger 1965-1990, Bind 5

Bogen giver en oversigt over pengepolitiske problemstillinger fra 1965 til 1990. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af devalueringerne af kronen, den høje inflation og de store offentlige budgetunderskud i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne. Endvidere beskrives bl.a. Danmarks overgang til fastkurspolitik i 1982 og skiftet til en mere stabilitetsorienteret økonomisk politik.

21-01-2014

Dansk Pengehistorie 1960-1990, Bind 4

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i det danske pengesystem fra 1960 til 1990. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af 1960'ernes og 1970'ernes obligationsrationeringer og udlånslofter og liberaliseringen af den finansielle sektor og de grænseoverskridende kapitalbevægelser gennem 1980'erne. Endvidere beskrives bl.a. etableringen af Det europæiske valutasamarbejde, ERM, i 1979 og Danmarks overgang til fastkurspolitik i 1982.

20-01-2014

Dansk Pengehistorie - Bilag, Bind 3

Bogen indeholder bilag til de første to bind af Dansk Pengehistorie. Den giver bl.a. en oversigt over Nationalbankens diskonto fra 1818 til 1967 og en detaljeret oversigt over de mange banksammenbrud i 1920'erne.

19-01-2014

Dansk Pengehistorie 1914-1960, Bind 2

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i det danske pengesystem fra 1914 til 1960. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af sammenbruddet af den internationale guldstandard i forbindelse med 1. Verdenskrig, oprettelsen af Valutacentralen i 1932 samt Kanslergadeforliget og devaluering af kronen i 1933. Endvidere beskrives bl.a. forhandlingerne i forbindelse med ændring af nationalbankloven fra 1933, pengerigeligheden under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945 og pengesaneringen efter krigen.

18-01-2014

Dansk Pengehistorie 1700-1914, Bind 1

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i det danske pengesystem fra omkring 1700 og frem til 1. Verdenskrig. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af statsbankerotten i 1813, oprettelsen af Nationalbanken i 1818 og institutionaliseringen af det danske kreditmarked gennem 1800-tallet. Endvidere beskrives bl.a. overgangen fra rigsdaler til kroner som dansk møntenhed i 1875 samt bygge- og bankkrisen i 1907-1908.

Læs ePub fra din tablet eller smartphone

 

Brug ePub formatet til at læse vores publikationer, når du bruger tablet eller smartphone.