Alle publikationer fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
24-02-2016

Statens låntagning og gæld 2015

Efter overskud på statens finanser faldt statsgælden i 2015 til 445 mia. kr., svarende til 22 pct. af BNP. Den lave statsgæld understøtter, at staten har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de internationale kreditvurderingsbureauer. Det samlede obligationssalg i 2015 var 33 mia. kr., og udstedelserne blev foretaget til en rekordlav gennemsnitlig rente på 0,3 pct.

24-02-2016

Hovedtræk fra Statens låntagning og gæld, 2015

Hovedtræk fra 'Statens låntagning og gæld, 2015'.

26-02-2015

Statens låntagning og gæld 2014

Ved udgangen af 2014 udgjorde statsgælden 458 mia. kr., hvilket er lavere end året før. Niveauet svarer til 24 pct. af BNP eller ca. 81.000 kr. pr. indbygger. Det er lavt i international sammenligning, hvilket understøtter, at staten har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer.

24-02-2014

Statens låntagning og gæld 2013

Ved udgangen af 2013 udgjorde statsgælden 487 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til året før. Niveauet svarer til 26 pct. af BNP eller 87.000 kr. pr. indbygger. Den danske statsgæld er lav sammenlignet med de fleste andre europæiske lande Specialkapitler: - Likviditet i danske statspapirer - Betydningen af løbetidspræmie for staten som udsteder

21-02-2013

Statens låntagning og gæld 2012

Ved udgangen af 2012 udgjorde statsgælden 487 mia. kr. svarende til 27 pct. af BNP eller 87.000 kr. pr. indbygger. Den danske statsgæld er lav sammenlignet med andre lande.

21-02-2012

Statens låntagning og gæld 2011

I 2011 var underskuddet på statens finanser 28 mia. kr., og statsgælden steg til 413 mia. kr. Det svarer til en gæld på 23 pct. af BNP eller 74.000 kr. pr. indbygger. Trods stigningen er den danske gæld fortsat lav sammenlignet med andre EU-lande.

22-02-2011

Statens låntagning og gæld 2010

I 2010 steg statsgælden med 85 mia. kr. til 386 mia. kr. Det svarer til en gæld på 22 pct. af BNP eller 69.000 kr. pr. indbygger. Trods stigningen er den danske gæld fortsat lav sammenlignet med andre EU-lande.

16-02-2010

Statens låntagning og gæld 2009

Nationalbanken offentliggør i dag publikationen Statens låntagning og gæld 2009.I 2009 steg den danske statsgæld efter en årrække med store overskud på statens finanser. Ved udgangen af året var statsgælden 302 mia.kr., svarende til 18 pct. af BNP.

17-02-2009

Statens låntagning og gæld 2008

I 2008 fik staten et overskud på 52 mia.kr., svarende til 3 pct. af BNP. Som følge af overskuddet blev statsgælden reduceret til 195 mia.kr. Det svarer til en statsgæld på 11 pct. af BNP eller ca. 35.000 kr. pr. indbygger. I 2008 var renteudgifterne 11,6 mia.kr., svarende til 0,7 procent af BNP. Danmark er med en lav statsgæld i en gunstig situation sammenlignet med andre lande.

25-02-2008

Statens låntagning og gæld 2007

Statslige overskud i de seneste 10 år har medført, at statsgælden er nedbragt fra ca. 600 mia.kr. i 1997 til ca. 250 mia.kr. i 2007. Statsgælden er faldet fra ca. 115.000 kr. pr. indbygger i 1997 til ca. 45.000 kr. pr. indbygger i 2007. Gældsnedbringelsen har været særlig kraftig de seneste 3 år, hvor statsgælden er halveret.

23-02-2007

Statens låntagning og gæld 2006

Publikationen beskriver det forløbne års udvikling i statens låntagning og gæld samt styringen af de væsentligste risici forbundet med statsgælden. I 2006 blev den danske statsgæld nedbragt med 90 mia.kr. til 328 mia.kr., svarende til 20 pct. af BNP eller ca. 60.000 kr. pr. indbygger. I 2006 var renteudgifterne 17,3 mia.kr. Det er et fald på 3,4 mia.kr. i forhold til 2005. Udstedelsespolitikken i 2007 og fremadrettet tilpasses den lavere gæld og lånebehov med henblik på at sikre likviditet i statspapirerne. Statens låntagning koncentreres primært i 10-årige indenlandske statsobligationer.

24-02-2006

Statens låntagning og gæld 2005

Som led i statsgældsforvaltningen udarbejder Nationalbanken publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

21-02-2005

Statens låntagning og gæld 2004

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. Afsnittet Hovedpunkter for statsgældspolitikken giver et overblik over statsgældspolitikken i 2004 og strategien for 2005.

23-02-2004

Statens låntagning og gæld 2003

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

25-02-2003

Statens låntagning og gæld 2002

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

19-02-2002

Statens låntagning og gæld 2001

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

22-02-2001

Statens låntagning og gæld 2000

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

24-01-2000

Statens låntagning og gæld 1999

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

24-02-1999

Statens låntagning og gæld 1998

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

13-03-1998

Statens låntagning og gæld 1997

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

16-02-1997

Statens låntagning og gæld 1996

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. I elektronisk form findes Statens låntagning og gæld 1996 som scannet version).

14-02-1996

Statens låntagning og gæld 1995

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. I elektronisk form findes Statens låntagning og gæld 1995 som scannet version).

15-02-1995

Statens låntagning og gæld 1994

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. I elektronisk form findes Statens låntagning og gæld 1994 som scannet version).

15-02-1994

Statens låntagning og gæld 1993

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. I elektronisk form findes Statens låntagning og gæld 1993 som scannet version).

21-02-1993

Statens låntagning og gæld 1992

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. I elektronisk form findes Statens låntagning og gæld 1992 som scannet version).

21-02-1992

Statens låntagning og gæld 1991

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. I elektronisk form findes Statens låntagning og gæld 1991 som scannet version).

21-02-1991

Statens låntagning og gæld 1990

Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. I elektronisk form findes Statens låntagning og gæld 1990 som scannet version).

Læs ePub fra din tablet eller smartphone

 

Brug ePub formatet til at læse vores publikationer, når du bruger tablet eller smartphone.