Alle publikationer fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
07-12-2016

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Regionale aspekter på boligmarkedet; Effekter af nationalbankens interventioner i valutamarkedet; Pensionssektoren som aktør på valutamarkedet.

Se indholdsfortegnelse
14-09-2016

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Boligprisbobler og fordelene ved en stabiliserende boligbeskatning; Geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet; Hvad driver den svage verdenshandel?; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi.

15-06-2016

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2016

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Dansk produktivitet under opsvinget; Gennemslag fra nationalbankens renter til pengeinstitutternes renter; Scenarier for en normalisering af renteniveauet; Kreditgivning i et lavrentemiljø; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi.

Se indholdsfortegnelse
16-03-2016

Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 1. kvartal 2016; Valutakursgennemslag på danske import- og forbrugerpriser; Direkte investeringer; Globale værdikæder; Tendenser for clearing af aktiehandler ved central modpart.

Se indholdsfortegnelse
10-12-2015

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2015

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2015 indeholder: 'Aktuelle økonomiske og monetære tendenser'; 'Betalingsbalance, udlandsformue og valutareserve'; 'Pengemarkedet ved pres på kronen og negative renter' og 'Beregning af produktionsgab'

Se indholdsfortegnelse
16-09-2015

Kvartalsoversigt 3. kvartal 2015

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Ledig kapacitet på arbejdsmarkedet; Seneste tendenser på boligmarkedet; Virksomhedernes gæld og investeringer; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi.

Se indholdsfortegnelse
22-06-2015

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2015

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Risici forbundet med det aktuelle opsving i den danske økonomi; Rentegennemslag og kontantefterspørgsel ved negative renter; Hvorfor er investeringerne så lave?; Stemme og repræsentation i IMF; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi.

Se indholdsfortegnelse
18-03-2015

Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2015

Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Kronen under pres i januar-februar 2015; Faldende olie- og forbrugerpriser; Særbehandling af statsobligationer i den finansielle regulering; De første erfaringer med straksoverførsler.

Se indholdsfortegnelse
10-12-2014

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2014

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Dansk deltagelse i bankunionen; Seneste tendenser på pengemarkedet; Virksomhedens kapitalstruktur, produktivitet og adgang til finansiering.

Se indholdsfortegnelse
23-09-2014

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2014

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Boligmarked i flere hastigheder; Penge, kredit og bankvæsen; Straksoverførsler af penge i Danmark; Status på finanspolitikken i EU; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi.

17-06-2014

Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2014

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; IMF's udlån til programlande og Danmarks bidrag til IMF; Energieffektivitet og konkurrenceevne; Dansk Landbrug; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi.

18-03-2014

Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2014

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer; Fastkurspolitik i Danmark; Husholdningernes gæld og forbrug under finanskrisen; Udvikling i og afkast af udlandsformuer; Virtuelle valutaer; Ny og mere detaljeret MFI-statistik.

11-12-2013

Kvartalsoversigt 2013, 4. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor; Nationalbankens prognoser for dansk økonomi 2008-12; Lavere omsætning på det danske pengemarked...lån...

11-12-2013

Kvartalsoversigt 2013, 4. kvartal, Del 2

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark.

18-09-2013

Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 2

Prisdannelsen i Danmark; Restancer på realkreditlån blandt danske familier. Se også Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 1.

18-09-2013

Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Prisdannelsen i Danmark; Restancer på realkreditlån blandt danske familier; Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder; Nationalbankens sikkerhedsgrundlag – nye aktivtyper set i retligt perspektiv; Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi...Se også Del 2 af 3. kvartal 2013.

12-06-2013

Kvartalsoversigt 2013, 2. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Kredit og konjunkturer; Forbrug, indkomst og formue; Har kronen været en sikker havn under statsgældskrisen; Ubalancer i euroområdet; Direkte Investeringer; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi. Se også Del 2 af 2. kvartal 2013.

12-06-2013

Tabeltillæg, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2013

Tabeltillæg i Kvartalsoversigt 1. kvartal, 2013 del 1

12-06-2013

Kvartalsoversigt 2013, 2. kvartal, Del 2

Pengeinstitutter, kredit og konjunkturer; Forbrug, indkomst og formue.

20-03-2013

Kvartalsoversigt 2013, 1. kvartal, Del 2

I dette temanummer bringes fire artikler, som komplementerer hinanden ved at sætte fokus på forskellige faktorer, der bestemmer udviklingen i statslige rentespænd på tværs af lande på kortere og længere sigt. I introduktionen til temanummeret er artiklernes vigtigste konklusioner og resultater sammenfattet.Indhold: Introduktion – Lange rentespænd over for Tyskland; Makroøkonomiske faktorer bag udviklingen i lange rentespænd over for Tyskland; Markedsdynamik, friktioner og smitteeffekter; Dekomponering af statsrentespænd i kredit- og likviditetselementer; Rentespænd og annoncering af politiske initiativer og kreditvurderinger.

20-03-2013

Kvartalsoversigt 2013, 1. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Lange rentespænd over for Tyskland; Danmark som kreditornation; Nye principper for finansielle markedsinfrastrukturer; Ukonventionelle pengepolitiske tiltag; Tabelafsnit.

13-12-2012

Kvartalsoversigt 2012, 4. kvartal, Del 2

Indhold: Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed; Virksomhedernes opsparing og investeringer.

13-12-2012

Kvartalsoversigt 2012, 4. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed; Virksomhedernes opsparing og investeringer; Pengeinstitutternes renter; En sammenligning af ERM-krisen i begyndelsen af 1990'erne med de senere års finans- og statsgældskrise i Europa; Processen frem mod et EU/IMF-låneprogram og en gældsrestrukturering; Det danske pengemarked ved lave renter.

20-09-2012

Kvartalsoversigt 2012, 3. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Samfundsøkonomiske effekter af finanspolitik – sammenfatning; Negative renter; Arbejdsmarkedsreformer i Danmark og Tyskland; Hurtigere betalinger i Danmark; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi.

20-09-2012

Kvartalsoversigt 2012, 3. kvartal, Del 2

Realøkonomiske effekter af finanspolitik; Finanspolitik i makroøkonomiske modeller.

14-06-2012

Kvartalsoversigt 2012, 2. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Familiernes formue og gæld – sammenfatning; Danmarks konkurrenceevne og eksportformåen – sammenfatning; Finanspolitik i EU – hvad har vi lært af krisen?; Styring af de offentlige udgifter i Danmark; De seneste års udvikling på det danske arbejdsmarked; Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark...

14-06-2012

Kvartalsoversigt 2012, 2. kvartal, Del 2

Familiernes formue og gæld; Danmarks konkurrenceevne og eksportformåen.

21-03-2012

Kvartalsoversigt 2012, 1. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Produktivitetsudviklingen i Danmark; Modeller for bankers nedskrivninger i stresstest af det finansielle system; Nationalbankens indtjening og risiko under krisen; Nationalbankens og pengeinstitutternes likviditet; Pensionsopsparing; Nedskrivning af Grækenlands gæld og nyt låneprogram med EU og IMF; Betalinger ved handel på internettet; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

21-03-2012

Kvartalsoversigt 2012, 1. kvartal, Del 2

Produktivitetsudvikling i Danmark; Modeller for bankers nedskrivninger i stresstest af det finansielle system.

15-12-2011

Kvartalsoversigt 2011, 4. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Supplerende instrumenter i Nationalbankens likviditetsstyring; Nye lånemuligheder i Nationalbanken; Husholdningernes balancer og gæld – et internationalt landestudie; Dansk realkredit; Pengepolitiske strategier ved rentens nedre nulgrænse; Formueindkomst fra udlandet

15-12-2011

Kvartalsoversigt 2011, 4. kvartal, Del 2

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen; Husholdningernes balancer og gæld – et internationalt landestudie.

20-09-2011

Kvartalsoversigt 2011, 3. kvartal, Del 1

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Produktionspotentialet i dansk økonomi; Samfundsøkonomiske omkostninger ved finanskriser; Udsving i de internationale kapitalbevægelser: udfordringer og politiksvar; Håndtering af nødlidende pengeinstitutter i Danmark; Udviklingstendenser på det danske pengemarked; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi; Betalingsvaner i Danmark. Se også Kvartalsoversigt, 3. kvartal Del 2.

20-09-2011

Kvartalsoversigt 2011, 3. kvartal, Del 2

Realøkonomiske konsekvenser af finanskriser; Produktionspotentialet i dansk økonomi

16-06-2011

Kvartalsoversigt 2011, 2. kvartal, Del 1

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Internationale råvarepriser: cykel, boble eller niveauskifte? Råvarepriser og inflation i Danmark; Penge- og valutamarkedet under krisen; Afviklingstider for betalinger i Danmark; 50 år med Kvartalsoversigten.

16-06-2011

Kvartalsoversigt 2011, 2. kvartal, Del 2

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?; Penge- og valutamarkedet under krisen.

16-03-2011

Kvartalsoversigt 2011, 1. kvartal, Del 1

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Konjunkturudsving og offentlige finanser; Indikatormodeller for det private forbrug; Den økonomiske krise i Irland, Island og Letland; En fortælling om to danske bankkriser; Status på Basel III – likviditet og kapital; Likviditet i danske realkredit- og statsobligationer; Makrovirkninger af finansiel regulering; Ny statistik over strukturerede obligationer. Se også Del 2 af Kvartalsoversigten. Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011 planlægges offentliggjort 16. juni 2011.

16-03-2011

Kvartalsoversigt 2011, 1. kvartal, Del 2

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år – Kan boligpriserne forklares? Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Se også Kvartalsoversigt, 1. del. 1. kvartal 2011.

09-12-2010

Kvartalsoversigt, 2010 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Den økonomiske udvikling i Danmark og Sverige i de senere år; Økonomiske ubalancer i euroområdet; Styrket økonomisk samarbejde og overvågning i EU; Krisen på de europæiske statsgældsmarkeder; Basel III: Makroprudentiel regulering ved hjælp af modcykliske kapitalbuffere; Valutamarkedet 2010; IMF's kvote- og styrelsesreform 2010; 1. kvartal 2011 planlægges offentliggjort 16. marts 2011.

15-09-2010

Tabeltillæg til Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2010

Tabeltillæg til Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2010

15-09-2010

Kvartalsoversigt, 2010 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Globale ubalancer – en trussel mod opsvinget? Udviklingen på industrilandenes arbejdsmarkeder gennem krisen; Aktuelle tendenser i Færøernes økonomi; Pengeinstitutters likviditetsstyring; Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner; Clearing via centrale modparter i Danmark; Centrale modparter på derivatmarkederne; Internationale stresstest. 4. kvartal 2010 planlægges offentliggjort 9. december 2010. Se mere i uddrag til pressen og udtalelser af Nils Bernstein i pressemeddelelsen

10-06-2010

Tabeloversigt, 2. kvartal 2010

Tabeloversigten til kvartalsoversigt, 2. kvartal 2010

10-06-2010

Kvartalsoversigt, 2010 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Kan kriser forudsiges; Finansiering, investering og forbrug i Danmark og euroområdet; Rederiernes valutaindtjening; Finanspolitiske udfordringer i industrilandene; Bruttonationalprodukt og velfærd; Giver lange obligationer et højere afkast end korte?; Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken; Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks. Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2010 planlægges offentliggjort 15. september 2010.

17-03-2010

Tabelafsnit, kvartalsoversigt, 1. kvartal 2010

Tabelafsnit til Kvartalsoversigten, 1. kvartal 2010

17-03-2010

Kvartalsoversigt, 2010 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2010-12; Target2-Securities; Industrieksport og lønkonkurrenceevne; Stigningen i prisen på guld i de seneste år; Udviklingen på oliemarkedet; Reguleringsinitiativer på det finansielle område; Nye betalingsinstrumenter; Ny metode til estimation af formueindkomsten på betalingsbalancen; Dankortbetalinger og detailomsætning; Tabelafsnit. Kvartalsoversigt – 2. kvartal 2010 planlægges offentliggjort 10. juni 2010.

10-12-2009

Kvartalsoversigt, 2009 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Konjunktur, aktivpriser og kreditgivning; Netting – udligning af rettigheder og forpligtelser mellem to eller flere parter; Prisstabilitet og beskæftigelse; Nationalbankens finansielle mellemværender med Den InternationaleValutafond, IMF; SEPA Direct Debit – et nyt europæisk betalingsprodukt; Ny europæisk tilsynsstruktur; Centralbankernes tiltag og balancer under krisen ... Kvartalsoversigt – 1. kvartal 2010 planlægges offentliggjort 17. marts 2010.

17-09-2009

Kvartalsoversigt, 2009 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2009-11; Nationalbankens euro- og dollarauktioner; Danske realkreditobligationer under den finansielle uro; Kreditinstitutter og procyklikalitet; Virkning af finanspolitik under krisen; Færøsk økonomi – oversigt medio 2009; Økonomiske mekanismer i den globale klimapolitik. Kvartalsoversigt – 4. kvartal 2009 planlægges offentliggjort 10. december 2009.

11-06-2009

Kvartalsoversigt, 2009 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Etablering af VP-datterselskab i Luxembourg; Udbud af amerikanske statsobligationer og den lange rente; Finanspolitik i EU: Udvikling og udfordringer; Globale ubalancer og den finansielle krise; Finanskrisen og Østeuropa; Lønudviklingen i Danmark; Energieffektivitet og konkurrenceevne. Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2009 planlægges offentliggjort 17. september 2009.

18-03-2009

Kvartalsoversigt, 2009 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2009-11; Pengemarkedet under den finansielle krise og pengeinstitutternes udlånsrenter; Automatiske stabilisatorer; Udviklingen i europæisk værdipapirafvikling; Nationalbankens udlånsundersøgelse – Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik; Den kinesiske økonomi og finanskrisen; Nils Bernsteins indlæg ved Folketingets Europaudvalgs høring 22. januar 2009... Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2009 planlægges offentliggjort 11. juni 2009.

11-12-2008

Kvartalsoversigt 2008 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Den internationale finansielle krise; Nyt euroland fra 2009: Slovakiet; Investeringsforeninger i Danmark; Det danske realkreditmarked – et likviditetsdilemma; IMF under forandring; Udviklingen i arbejdsudbuddet...Kvartalsoversigt – 1. kvartal 2009 planlægges offentliggjort 18. marts 2009.

16-09-2008

Kvartalsoversigt 2008 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2008-10; Roskilde Bank; Kvotering af swap-referencerenter;Færøsk økonomi, oversigt medio 2008; Erfaringer med eurosamarbejdet i de første 10 år; Real konvergens i de nye EU-lande; Nye principper for likviditetsstyring; Kreditderivater – Credit Default Swaps; Vækst, offentlige finanser og indvandring; Chiles finanspolitiske regel. Kvartalsoversigt – 4. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 11. december 2008.

12-06-2008

Kvartalsoversigt 2008 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Tema – nogle aspekter af globaliseringen; Globalisering, arbejdsmarked og ulighed; Globalisering og danske direkte investeringer; Valutareserver og statslige investeringsfonde; Danmarks lønkonkurrenceevne; Danmark overgår til Target2...Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 18. september 2008.

13-03-2008

Kvartalsoversigt 2008 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2008-10; Finansiel uro, likviditet og centralbankerne; Cibor; Den finansielle sektors betalinger via Kronos; Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering... Kvartalsoversigt – 2. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 12. juni 2008.

18-12-2007

Kvartalsoversigt, 2007 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling;To nye eurolande: Cypern og Malt; Levetidsderivater – et finansielt instrument til håndtering af udfordringer ved højere levealder; Flexicurity – den danske arbejdsmarkedsmodel; Produktivitetsudviklingen i Danmark; Den økonomiske udvikling i de baltiske lande: Succes og nye udfordringer, Hedgefonde og det finansielle system Valuta- og derivatmarkederne i 2007; Tabelafsnit - samlet. Kvartalsoversigt – 1. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 13. marts 2008.

25-09-2007

Kvartalsoversigt, 2007 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2007-09; Uro på de finansielle markeder; Petrodollars, porteføljeomlægninger og den lange rente; Færøsk økonomi, oversigt medio 2007; Effektiv kronekurs og handel med serviceydelser; Betalingsdirektivet. Kvartalsoversigt - 4. kvartal 2007 planlægges offentliggjort 18. december 2007.

30-05-2007

Kvartalsoversigt, 2007 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Gennemslaget fra Nationalbankens renter til bankernes detailrenter; Prisdannelse i Danmark; Indekserede obligationer; Stabilitets- og vækstpagten – status 2007; IMFs fremtidige finansiering. Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2007 planlægges offentliggjort 25. september 2007.

27-02-2007

Kvartalsoversigt, 2007 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Overgang til 7 dages løbetid på pengepolitiske lån og indskudsbeviser; Globalisering og dansk økonomi; Fra debitor- til kreditorland – en analyse af formueindkomsten; EU-udvidelser – status og fremtid; EUs lovgivningsproces: Fra Direktivforslag til fælles anvendelse af EU-regler; Nye rammer for de europæiske værdipapirmarkeder; SEPA – Single Euro Payments Area. Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2007 planlægges offentliggjort 30. maj 2007.

07-12-2006

Kvartalsoversigt, 2006 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Indenlandske prisers konjunkturfølsomhed; En finansiel vinkel på USAs eksterne ubalance; Slovenien: Et økonomisk portræt af det nye euroland; Relevansen af BNP-vækstrater; Afvikling af valutahandler; IMFs gennemgang af den finansielle sektor i Danmark. Kvartalsoversigt – 1. kvartal 2007 planlægges offentliggjort 27. februar 2007.

19-09-2006

Kvartalsoversigt, 2006 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling, Pengemængdevækst, inflation og konjunkturudvikling, Lovligt betalingsmiddel, Færøsk økonomi, oversigt medio 2006, Boligmasse og boligskat – et regionalt perspektiv, Kapitalfonde, kapitalbevægelser og valutamarkedet, Sæsonkorrigeret finansiel statistik.

07-06-2006

Kvartalsoversigt, 2006 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling, Holdbarheden af de lave lange renter, Hollands økonomi det sidste årti, Hvorfor er olieprisen steget?, Stabilitets- og vækstpagten – status 2006.
Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2006 planlægges offentliggjort 19. september 2006.

28-02-2006

Kvartalsoversigt, 2006 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling, Udviklingen inden for realkredit: Markedet og markedsdeltagerne, Udviklingen inden for realkredit: Husholdningernes forbrug, Udenlandske banker i Danmark, Finansielle koncerner og konglomerater, Kronevalutamarkedet, Demografi, vækst og finansielle markeder...Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2006 planlægges offentliggjort 7. juni 2006.

01-12-2005

Kvartalsoversigt, 2005 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling, Enighed om nye kapitaldækningsregler i EU, Indenlandsk markedsbestemt inflation, Søfragt og dansk økonomi, Hvorfor er de lange amerikanske renter lave?, En sammenligning af detailrenterne i Danmark ogeuroområdet, Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser, Polen – EUs nye store medlemsland, Afviklingen af Varde Bank. Kvartalsoversigt - 1. kvartal 2006 planlægges offentliggjort 28. februar 2006.

20-09-2005

Kvartalsoversigt, 2005 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling, Aktiviteten i pengemarkedet og Nationalbankens markedsoperationer, Udvidelse af statistik for MFI-sektoren, Rente og risiko, Gennemgang af det finansielle system i Danmark, Statbilitets- og vækstpagten - status 2005, Færøsk økonomi - en aktuel status

31-05-2005

Kvartalsoversigt, 2005 2. kvartal

Indhold: Seneste økonomiske og monetære udvikling, Samarbejdsaftale om finansiel overvågning, Kapitalbevægelsernes betydning for kronekursen, Det tyske arbejdsmarked, Bodil Nyboe Andersens tale på Realkreditrådets årsmøde 28. april 2005.Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2005 planlægges offentliggjort 20. september 2005

01-03-2005

Kvartalsoversigt, 2005 1. kvartal

1: Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2: Risici ved afvikling af større betalinger, 3: Det 10-årige rentespænd mellem Danmark og Tyskland, 4: Løn, konkurrenceevne og betalingsbalance, 5: Steriliseret og ikke-steriliseret intervention i valutamarkedet, 6: Kurspåvirkningen af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet, 7: Sammenhænge mellem aktiekurser og obligationsrenter, 8: Hedgefonde i Danmark og internationalt, 9: Direktivforslag om ny kapitaldækningsregler (Basel II)

02-12-2004

Kvartalsoversigt, 2004 4. kvartal

Publikationen indeholder følgende artikler:
1. Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2. Volatiliteten i dag-til-dag pengemarkedsrenten, 3. BRIK-landene, 4. Forfatningstraktaten og ØMUen, 5. Gennemsigtighed på kapitalmarkeder, 6. Revision af vægtgrundlaget til beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks, 7. Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 2004

14-09-2004

Kvartalsoversigt, 2004 3. kvartal

Publikationen indeholder følgende artikler:
1. Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2. Nye kontobestemmelser, 3. Baselkomiteens vedtagelse af nye kapitaldækningsregler, 4. Falske pengesedler, 5. Nationalbankens omkostninger ved skibsstøtte, 6. Dansk pengeefterspørgsel 1980 – 2002, 7. Kapitalens rolle i banken, 8. Den økonomiske situation på Færøerne

02-06-2004

Kvartalsoversigt, 2004 2. kvartal

Publikationen indeholder følgende artikler:
1. Seneste økonomiske og monetære udvikling, 2. EUs udvidelse 2004, 3. Møntunioner og udenrigshandel, 4. Mål og midler i pengepolitikken, 5. Stabilitets- og vækstpagten – status 2004, 6. Aktiviteten i det danske pengemarked, 7. Likviditet og gennemsigtighed i det danske statsobligationsmarked, 8. Realkredit i USA og Danmark samt 9. Indeksobligationer i porteføljebeslutninger

02-03-2004

Kvartalsoversigt, 2004 1. kvartal

Indhold: 1: Seneste økonomiske og monetære udvikling. 2: Udviklingen i kontantpriser på ejerboliger, 3: Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970, 4: USAs betalingsbalanceunderskud og dollaren, 5: Kvartalsvise finansielle konti for Danmark og 6: EUs handlingsplan for finansielle tjenesteydelser

04-12-2003

Kvartalsoversigt, 2003 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling. SCP – Scandinavian Cash Pool. Ny statistikdatabase på Nationalbankens websted. Volatilitet i inflation og økonomisk aktivitet i Norden. Inflationsforskelle i euroområdet. IMF og Nationalbankens balance. Kinas rolle i den globale økonomi. Investeringsservicedirektivet – et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. Kreditkanalen i pengepolitiske analyser.

16-09-2003

Kvartalsoversigt, 2003 3. kvartal

Indhold: Seneste økonomiske og monetære udvikling. Aftale om håndtering af finansielle kriser. Nye kapitaldækningsregler for kreditinstitutter. Infrastrukturen på værdipapirmarkederne. Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et retligt perspektiv. Årsager til opsvinget i 1993-94, hvor afgørende var finanspolitikken? Budgetsituationen i Tyskland og Frankrig. Den økonomiske situation på Færøerne.

27-05-2003

Kvartalsoversigt, 2003 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling. Nye kontobestemmelser. Betalingsbalancen – fra langvarigt underskud til solidt overskud. Nationalbankens indenlandske fondsbeholdning. Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer gennem de sidste 10 år. To år med inflationsmål i Norge og Island. Stabilitets- og vækstpagten status 2003. Nye mekanismer for omlægning af kriseramte landes offentlige gæld. Ny rentestatistik. Dansk værdipapirstatistik i et internationalt perspektiv. Bodil Nyboe Andersens tale på Realkreditrådets årsmøde 30. april 2003. Pressemeddelelser.

27-02-2003

Kvartalsoversigt, 2003 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling. Anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter. Ny finansiel statistik.Tiltrædelseslandene og konvergenskriterierne. Ratings i 2002. Tillidsindikatorer. Risikopræmien på aktier. Bodil Nyboe Andersens tale på Finansrådets årsmøde den 4. december 2002. Udgivne Working Papers. Pressemeddelelser

19-11-2002

Kvartalsoversigt, 2002 4. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

17-09-2002

Kvartalsoversigt, 2002 3. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

29-05-2002

Kvartalsoversigt, 2002 2. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

26-02-2002

Kvartalsoversigt, 2002 1. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

27-11-2001

Kvartalsoversigt, 2001 4. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

18-09-2001

Kvartalsoversigt, 2001 3. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

29-05-2001

Kvartalsoversigt, 2001 2. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

26-02-2001

Kvartalsoversigt, 2001 1. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

27-11-2000

Kvartalsoversigt, 2000 4. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

19-09-2000

Kvartalsoversigt, 2000 3. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

27-05-2000

Kvartalsoversigt, 2000 2. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

28-02-2000

Kvartalsoversigt, 2000 1. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

29-11-1999

Kvartalsoversigt, 1999 4. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

07-09-1999

Kvartalsoversigt, 1999 3. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

18-05-1999

Kvartalsoversigt, 1999 2. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

23-02-1999

Kvartalsoversigt, 1999 1. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

26-11-1998

Kvartalsoversigt, 1998 4. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

23-09-1998

Kvartalsoversigt, 1998 3. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

27-05-1998

Kvartalsoversigt, 1998 2. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

25-02-1998

Kvartalsoversigt, 1998 1. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1997

Kvartalsoversigt, 1997 4. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1997

Kvartalsoversigt, 1997 3. kvartal

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1997

Kvartalsoversigt, 1997 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1997

Kvartalsoversigt, 1997 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1996

Kvartalsoversigt, 1996 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1996

Kvartalsoversigt, 1996 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1996

Kvartalsoversigt, 1996 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1996

Kvartalsoversigt, 1996 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1995

Kvartalsoversigt, 1995 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1995

Kvartalsoversigt, 1995 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1995

Kvartalsoversigt, 1995 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1995

Kvartalsoversigt, 1995 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1994

Kvartalsoversigt, 1994 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1994

Kvartalsoversigt, 1994 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1994

Kvartalsoversigt, 1994 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1994

Kvartalsoversigt, 1994 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1993

Kvartalsoversigt, 1993 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1993

Kvartalsoversigt, 1993 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1993

Kvartalsoversigt, 1993 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1993

Kvartalsoversigt, 1993 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1992

Kvartalsoversigt, 1992 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1992

Kvartalsoversigt, 1992 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1992

Kvartalsoversigt, 1992 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1992

Kvartalsoversigt, 1992 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1991

Kvartalsoversigt, 1991 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1991

Kvartalsoversigt, 1991 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1991

Kvartalsoversigt, 1991 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1991

Kvartalsoversigt, 1991 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1990

Kvartalsoversigt, 1990 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1990

Kvartalsoversigt, 1990 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1990

Kvartalsoversigt, 1990 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1989

Kvartalsoversigt, 1989 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1989

Kvartalsoversigt, 1989 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1989

Kvartalsoversigt, 1989 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1989

Kvartalsoversigt, 1989 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1988

Kvartalsoversigt, 1988 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1988

Kvartalsoversigt, 1988 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1988

Kvartalsoversigt, 1988 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1988

Kvartalsoversigt, 1988 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1987

Kvartalsoversigt, 1987 4. kvartal (November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1987

Kvartalsoversigt, 1987 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1987

Kvartalsoversigt, 1987 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1987

Kvartalsoversigt, 1987 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-11-1986

Kvartalsoversigt, 1986 4. kvartal November)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-08-1986

Kvartalsoversigt, 1986 3. kvartal (August)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-05-1986

Kvartalsoversigt, 1986 2. kvartal (Maj)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

15-02-1986

Kvartalsoversigt, 1986 1. kvartal (Februar)

Kvartalsoversigten beskriver og kommenterer de seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene. Der bringes også artikler om emner, der arbejdes med i Nationalbanken og skønnes af interesse for et bredere publikum. Kvartalsoversigten bringer desuden pressemeddelelser og nogle af direktionens taler.

Læs ePub fra din tablet eller smartphone

 

Brug ePub formatet til at læse vores publikationer, når du bruger tablet eller smartphone.