Serie 1972


Abstract icon 1972-serien blev udsendt fra 1974 til 1995. Det var kun 100-kronesedlen i Serie 1972, som i 1995 blev udsendt i en revideret udgave betegnet Serie 1972A for at forøge sikkerheden mod forfalskninger. På forsiden ses portrætmotiver fra billeder malet af den kendte danske maler Jens Juel (1745-1802). Motiverne på sedlernes bagside er dyremotiver tegnet af Ib Andersen, Johannes Larsen og Gunnar Andersen.
10-kroneseddel
 
Format 125 x 67 mm.

10-kronesedlen blev udsendt 8. april 1975 og er løbende blevet inddraget siden 11. marts 1980 og erstattet af en mønt. Portrættet på forsiden viser Cathrine Sophie Kirchhoff, født Christensen, som var gift med etatsråd J. H. Kirchhoff. Portrættet er malet i 1768 af Jens Juel (1745-1802). Originalen tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Edderfuglen på bagsiden er gengivet efter en akvarel fra 1909 "Edderfugl, hun i pragtdragt" af maleren og grafikeren Johannes Larsen (1867-1961).
 
20-kroneseddel
 
Format 125 x 72 mm.

20-kronesedlen blev udsendt 11. marts 1980 og er løbende blevet inddraget siden 10. april 1990 og erstattet af en mønt. Portrættet på forsiden viser Pauline Tutein, født Rath, som var gift med storkøbmanden Peter Tutein. Portrættet er malet af Jens Juel (1745-1802). Vandmærket på 20-kronesedlen adskiller sig fra de øvrige sedler i Serie 1972, idet det viser en palet med pensler.
Gråspurvene på bagsiden er gengivet efter en tegning af Nationalbankens daværende tegner Gunnar Andersen (1919-1981).
 
50-kroneseddel
 

Format 139 x 72 mm.

50-kronesedlen blev udsendt 21. januar 1975 og er løbende blevet inddraget siden 7. maj 1999.
Portrættet på forsiden viser Engelke Charlotte Ryberg, født Falbe, er et udsnit af et familiebillede. Billedet er malet i 1796/97 af Jens Juel (1745-1802). Originalen tilhører Statens Museum for Kunst.
Karussen på bagsiden er gengivet efter en tegning af tegner og arkitekt Ib Andersen (1907-69).

100-kroneseddel

Format 150 x 78 mm.

100-kronesedlen blev udsendt 22. oktober 1974 og er løbende blevet inddraget siden 16. oktober 1995. En revideret udgave blev udsendt 16. oktober 1995 (Serie 1972A) og er løbende blevet inddraget siden 22. november 1999. Det var kun 100-kronesedlen i Serie 1972, som blev udsendt i en revideret udgave betegnet Serie 1972A for at forøge sikkerheden mod forfalskninger. Nationalbanken havde på det tidspunkt taget en ny seddelpresse med forbedret trykketeknik i brug, så det var blevet muligt at tilføje nye og bedre sikkerhedselementer på sedlen. De nye sikkerhedselementer omfattede bl.a. mikroskrift, en delvis synlig metalglitrende sikkerhedstråd og stærke farver (harlekinmønstret på sedlen). Portrættet på forsiden viser et selvportræt af Jens Juel, som han malede i Dresden 1773/74, da han var omkring 28 år. Originalen tilhører Statens Museum for Kunst. Portrættet gentages i vandmærket på denne seddel og på 10-, 50- og 500-kronesedlen i samme serie.
 Sommerfuglen "Rødt ordensbånd" på bagsiden er gengivet efter en akvarel af Ib Andersen (1907-1969).

500-kroneseddel

Format 164 x 85 mm.

500-kronesedlen blev udsendt 18. april 1974 og er løbende blevet inddraget siden 12. september 1997. Portrættet på forsiden forestiller sandsynligvis den holstenske adelsdame Franziska Genoveva von Qualen, født d'Abbestée, malet af Jens Juel (1745-1802). Originalen tilhører Museet på Ahrensburg i Holsten, Tyskland. Firbenet på bagsiden er gengivet efter en tegning af tegner og arkitekt Ib Andersen (1907-1969).


1000-kroneseddel

Format 176 x 94 mm.

1000-kronesedlen blev udsendt 11. marts 1975 og er løbende blevet inddraget siden 18. september 1998. Portrættet på forsiden af Thomasine Heiberg (senere gift Gyllembourg Ehrensvärd), født Buntzen, er malet i 1790'erne af Jens Juel (1745-1802). Hun er i dag nok mest kendt som mor til Johan Ludvig Heiberg – forfatteren af "Elverhøj" – og som svigermor til Johanne Luise Heiberg. Originalen tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Egernet på bagsiden er gengivet efter en akvarel og blyantstegning af tegner og arkitekt Ib Andersen (1907-1969).