Gengivelse af pengesedler og mønter


Abstract icon Gengivelse af penge skal altid nøje overvejes, da det er strafbart at efterligne og/eller kopiere penge, så de kan forveksles med ægte penge. Det er op til den enkelte person eller det enkelte firma at sikre, at loven ikke overtrædes.

Nationalbanken får jævnligt henvendelser fra firmaer og privatpersoner, der ønsker at gengive pengesedler og mønter. Enhver gengivelse af penge skal altid nøje overvejes, og derudover skal bl.a. Nationalbankens ophavsret til sedlerne og mønternes design respekteres.

Nationalbanken kan ikke på forhånd godkende projekter eller illustrationer.

De relevante love og regler for gengivelse af pengesedler og mønter er primært:

• Straffelovens regler om pengefalsk
• Ophavsretslovens regler om beskyttelse af kunstneriske værker, herunder designet 
   på pengesedler og mønter
• Markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik.

Penge som illustration
I forlængelse af ovenstående love og regler har Nationalbanken udarbejdet nedenstående retningslinjer om penge som illustration i reklamer, publikationer og lignende. Det er altid op til den enkelte person eller det enkelte firma, der ønsker at anvende pengesedler og mønter som illustration, at sikre, at gældende love og regler er overholdt, og at illustrationer ikke kan forveksles med ægte penge.

Nationalbankens retningslinjer for gengivelse af pengesedler

• En pengeseddel må gengives elektronisk i en opløsning på højst 200 pixels i højden, målt når sedlen
   er i naturlig størrelse 1:1
• En pengeseddel må gengives på tryk, når gengivelsen er større end 140 pct. eller mindre end 70 pct.
   Af både længden og højden af pengesedlen
• I naturlig størrelse må højst 1/3 af pengesedlen gengives på tryk
• Detaljer og dele af designet på en pengeseddel må ikke gengives uafhængigt af resten af sedlen.


Nationalbankens retningslinjer for gengivelse af mønter
Modsat pengesedler er der ikke særlige retningslinjer for gengivelser af mønter, så længe mønterne ikke gengives på eller i materialer, der kan forveksles med ægte mønter.

Gengivelse af detaljer og dele af designet på en mønt må heller ikke gengives uafhængigt af resten af mønten. Ved gengivelse af mønter skal man også være opmærksom på, at man ikke må gengive statssymboler eller portrættet af Dronningen uden tilladelse fra henholdsvis Rigsarkivet og hoffet.

Tænk dig om

Lav ikke kopier af pengesedler, heller ikke for sjov. Du risikerer at blive straffet. Penge skal man kunne stole på.