Banker, realkreditinstitutter, betalingsinstitutter mv.


Abstract icon Indberetningerne bruges til en række centrale statistikker. Det drejer sig om balance-, strøm- og rentestatistik for banker og realkreditinstitutter, værdipapirstatistik, betalingsstatistik, finansielle konti samt opgørelsen af direkte investeringer ind og ud af Danmark. Statistikkerne er centrale for vurderingen af den økonomiske situation og danskernes brug af det finansielle system. Ligeledes kan findes materialet vedr. det kommende kreditregister.

Her finder du indberetningsmaterialet til følgende indberetninger:

 • Balance-, strøm- og rentestatistikken (MFI)
 • Kreditregister (KR)
 • Kundedepotindberetninger (KDE)
 • Betalingsstatistikken (BS)
 • Årlig indberetning til betalingsbalancen (EKAA)
 • Nationalbankens udlånsundersøgelse (NU)
 • Valuta- og pengemarkedsstatistikken (FXMMSR)

Indberetningsvejledningerne fastsætter og beskriver vilkår og krav for Nationalbankens indsamling af statistiske oplysninger, herunder:

 • Hjemmel til at indsamle statistikken
 • Hvem er indberetningspligtige
 • Hyppighed og frister
 • Indberetningens indhold og struktur
  • Hvad skal indberettes (afgrænsning)
  • Principper for opgørelser og værdiansættelser
  • Hvilke detaljer (instrumenter, sektorer, brancher, løbetid, valuta mv.)
  • Gennemgang af de enkelte skemaer
 • Erstatningsindberetninger i tilfælde af fejl og/eller mangler
 • Kodelister for de forskellige detaljer, fx lande- og valutakoder.

Indberetningsvejledningerne revideres, når der er behov for det. De indberetningspligtige institutter og relevante brancheorganisationer bliver normalt inddraget i arbejdet. Det skal sikre, at der er en fælles forståelse for ændringerne.


Indberetningsmateriale til balance-, strøm- og rentestatistikken

Fuldt indberettende (MFIF)
Indberetningsvejledning mv.

Teknisk materiale

Øvrigt materiale


Haleindberettere (MFIH)
Indberetningsvejledning mv.

Teknisk materiale

Øvrigt materiale


Udenlandske enheder (MFIU og MFIY)

Indberetningsvejledning mv.

Teknisk materiale

Øvrigt materiale

 


Indbere​tningsmateriale til kreditregisteret

 Indberetningsvejledning

Teknisk materiale

Øvrigt materiale

 


Indberetningsmateriale til kundedepotstatistikken

Indberetningsvejledning

Teknisk materiale

Følgende materiale skal bruges for at opstille XML-indberetningsfilen, hvis instituttet vælger at indberette automatiseret:

Indberetning af kundedepoter sker via FIONA-platformen. Kontakt FIONA Servicedesk, hvis I ikke kan indberette automatiseret, så vi kan aftale, hvordan du kan aflevere indberetning eller rettelser.


Indberetningsmateriale til kvartalsvis indberetning til betalingsstatistikken

Indberetningsvejledning

Teknisk materiale

Indberetningsmateriale til årlig indberetning til betalingsbalancen (EKAA)

Indberetningsvejledning

Teknisk materiale


Indberetningsmateriale til Nationalbankens udlånsundersøgelse (NU)

Indberetningsvejledning

Teknisk materiale

Indtil indberetningen af udlånsundersøgelsen flyttes til FIONA-platformen, kan virksomhederne ikke indberette til eller få præsenteret det indberettede i noget system. I mellemtiden kan du indtaste oplysningerne i nedenstående pdf-skemaer og sende dem til FIONA Servicedesk:


Indberetningsmateriale til valuta- og pengemarkedsstatistik (FXMMSR)
Indberetningsvejledning
Teknisk materiale

Kontaktoplysninger

Kontakt FIONA Servicedesk, tlf. 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk, om oprettelse eller spørgsmål.

Hvordan indberetter du

Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem, FIONA Online, er en del af Nationalbankens ekstranet (NEXT) og kræver som udgangspunkt NemID Erhverv. Brugere, som ikke kan få det, typisk udenlandske, kan i stedet logge på med en kombination af tilsendte koder på SMS og e-mail.

Du skal være oprettet som bruger og have fået en velkomstmail, før du kan logge på FIONA Online.

FIONA Online er webbaseret. Her kan du indberette data, se fejllister for indberetningerne og rette fejl.

Du kan indtaste data direkte, kopiere fra Excel eller indlæse en XML-fil i det format, som vi har defineret for hver indberetningstype. Få hjælp i:

Brugervejledning til FIONA Online 3 (FO3 v3.2) pdf.

Men se også under den pågældende indberetningstype.

Virksomheden kan også vælge en automatiseret løsning, hvor en XML-fil sendes direkte fra system til system, se afsnittet Teknisk materiale.

Log på FIONA Online

Vær opmærksom på, at kundedepotskemaer og besvarelser til Nationalbankens udlånsundersøgelse endnu ikke indberettes via FIONA Online. Se afsnittet Øvrigt materiale under de to indberetningstyper.