OBS: Har din virksomhed fået udskudt indberetningsfristen for årsrapporter 2020 af Erhvervsstyrelsen?

Folketinget har vedtaget et hastelovforslag, der giver danske virksomheder mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen til den 31. august 2021. Det skyldes, at mange virksomheder har oplevet en større arbejdsbyrde som følge af COVID-19. De indberettere, der har fået udskudt deres indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, har også mulighed for at få forlænget fristen for indsendelse af deres årsindberetning til Nationalbanken. Såfremt man ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal man kontakte FIONA ServiceDesk på mail: fiona@nationalbanken.dk eller telefon: 3363 6814.

Her finder du oplysninger om hvordan din virksomhed indberetter til Danmarks Nationalbank. Vær opmærksom på, at der er forskel på hvilken type indberetning din virksomhed foretager.

ERHVF.png ERHVM.png ERHVAA.png

 

 • ​Månedlig indberetning
  af alle finansielle mellemværender (ERHVF)
 • Kvartalsvis indberetning af regnskabsoplysninger
  om alle koncernforbudne enheder (KFIU)
 • Årlig indberetning af regnskabsoplysninger
  om alle koncernforbudne enheder (ERHVA)
 • Månedlig indberetning af finansielle mellemværender med udenlandsk modpart (ERHVM)
 • Årlig indberetning af regnskabsoplysninger
  om udenlandske koncernforbudne enheder (ERHVA)
 • Årlig indberetning af finansielle mellemværender med udenlandsk modpart og regnskabsoplysninger om udenlandske koncernforbudne enheder (ERHVAA)

MÅNEDLIG OG ÅRLIG INDBERETNING
MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER

ERHVF, KFIU & ERHVA                                  
Større virksomheder med betydelige finansielle mellemværender skal månedligt indberette disse til Danmarks Nationalbank. Derudover bedes enkelte virksomheder indberette supplerende oplysninger.


Vejledninger til indberetninger

Her finder du vejledninger til månedlige og årlig indberetninger. Enkelte virksomheder bedes indberette forskellige supplerende oplysninger. Find informationer om hvordan disse indberettes her:

Type IndberetningBeskrivelse af indberetningIIIIIIIIIIIIIIIIIIVejledningerIIIIIIIIIIIIIIEksempel
Frekvens
Månedlige og årlige indberetninger​ ​ ​ ​ ​
ERHVF

Alle finansielle mellemværender, både danske og udenlandske. Indberetningen sker i den månedlige indberetning.

*OBS: Vejledningerne skal læses samlet 

Vejledning - månedlig og årlig indberetning
(ERHVM og ERHVA)


Vejledning - Indenlandske mellemværender (ERHVF)

 Måned
​ERHVA​Indberetning af årlige regnskabsoplysninger
om alle koncern-forbudne enheder, både danske og udenlandske.
Vejledning - månedlig og årlig indberetning
(ERHVM og ERHVA)
​År
Supplerende indberetninger​ ​ ​ ​ ​
SupVal
/SupDer
Udvidede oplysninger om valuta-afdækning samt yderligere information om derivatkontrakter.Vejledning - ValutaafdækningEks -
V
aluta-afdækning
Måned
KFIUKvartalsvise regnskabsoplysninger
om koncernforbudne enheder.
Vejledning -  FormueindkomstEks - Formue-indkomstKvartal

 

Teknisk materiale
Hvis du ikke ønsker at indtaste dine data direkte i FIONA Online, kan du benytte nedenstående hjælpefiler til at samle data i.

 • Excel hjælpefiler
  Din virksomhed kan samle informationer, der skal benyttes til at indberette i en Excel-fil.
  • Excel-fil (månedlig og årlig)
  • Excel-hjælpefil med funktioner, der omdanner filen til XML, der kan uploades direkte i Fiona - BETA version (månedlig og årlig)
  • Vejledning til brug af Excel-hjælpefil (Vejledning)
 • XML-hjælpefiler
  Din virksomhed kan vælge at lave en automatiseret indberetning i XML.

 

Øvrigt materiale
Her finder du supplerende materiale, der kan hjælpe dig med at indberette korrekte oplysninger.

 • Gyldige ISO-lande- og -møntkoder (link)
 • Gyldige VP-registrerede ISIN-koder (link)

 • Gyldige kombinationer af sektor og branchekoder (link)

 • Hjælp til branchekoder (link)

Asset 319.png

MÅNEDLIG OG ÅRLIG INDBERETNING
ERHVM & ERHVA
                                      
Store virksomheder med betydelige finansielle mellemværender med udlandet skal månedligt indberette disse til Danmarks Nationalbank.

 

Indberetningsvejledning
Indberetningsvejledning (ERHVM og ERHVA)

 

Teknisk materiale
Hvis du ikke ønsker at indtaste dine data direkte i FIONA Online, kan du benytte nedenstående hjælpefiler til at samle data i.

 • Excel hjælpefiler
  Din virksomhed kan samle informationer, der skal benyttes til at indberette i en Excel-fil.
  • Excel-fil (månedlig og årlig)
  • Excel-hjælpefil med funktioner, der omdanner filen til XML, der kan uploades direkte i Fiona (månedlig og årlig)
  • Vejledning til brug af Excel-hjælpefil (Vejledning)
 • XML-hjælpefiler
  Din virksomhed kan vælge at lave en automatiseret indberetning i XML.

 

Øvrigt materiale
Her finder du supplerende materiale, der kan hjælpe dig med at indberette korrekte oplysninger.

 • Gyldige ISO-lande- og -møntkoder (link)
 • Gyldige VP-registrerede ISIN-koder (link)
 • Gyldige kombinationer af sektor og branchekoder (link)
 • Hjælp til branchekoder (link)

Asset 317.png

KUN ÅRLIG INDBERETNING
ERHVAA
                                      
Virksomheder med finansielle mellemværender med udlandet skal årligt indberette disse til Danmarks Nationalbank.

 

Indberetningsvejledning
Indberetningsvejledning (ERHVAA)

 

Teknisk materiale
Hvis du ikke ønsker at indtaste dine data direkte i FIONA Online, kan du benytte nedenstående hjælpefiler til at samle data i.

 • Excel hjælpefiler
  Din virksomhed kan samle informationer, der skal benyttes til at indberette i en Excel-fil.
  • Excel-fil (ERHVAA)
  • Excel-hjælpefil med funktioner, der omdanner filen til XML, der kan uploades direkte i Fiona (ERHVAA)
  • Vejledning til brug af Excel-hjælpefil (Vejledning)
 • XML-hjælpefiler
  Din virksomhed kan vælge at lave en automatiseret indberetning i XML.

 

Øvrigt materiale
Her finder du supplerende materiale, der kan hjælpe dig med at indberette korrekte oplysninger.

 • Gyldige ISO-lande- og -møntkoder (link)
 • Gyldige VP-registrerede ISIN-koder (link)

 • Gyldige kombinationer af sektor og branchekoder (link)

 • Hjælp til branchekoder (link)

Kontaktoplysninger

Har du brug for hjælp?
Kontakt FIONA Servicedesk
tlf. 3363 6814
fiona@nationalbanken.dk

Frister

Månedlig indberetning:
10. hverdag kl. 12 efter afslutningen af den måned, indberetningen vedrører.

Årlig indberetning:
4 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvis virksomheden er børsnoteret, og 5 måneder efter, hvis den ikke er børsnoteret.

Kvartalsvis indberetning:
2 måneder efter kvartalets afslutning.

Hvordan indberetter du?

Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem, FIONA Online. Her kan du indberette data, se fejllister for indberetningerne og rette fejl.

Du skal være oprettet som bruger og have fået en velkomstmail, før du kan logge på FIONA Online.

Få hjælp til FIONA Online:
Brugervejledning FIONA Online​​

Log på FIONA Online:
Log på FIONA Online​​