Erhvervsvirksomheder

Indberetning af finansielle mellemværender


Indberetningerne bruges til en række centrale statistikker. Det drejer sig om betalingsbalancen, Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, værdipapirstatistikken, finansielle konti samt opgørelsen af direkte investeringer ind og ud af Danmark. Statistikkerne er med til at belyse den økonomiske tilstand i Danmark.

Her finder du den indberetningsvejledning, som gælder for din virksomhed. Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du indberetter "månedligt og årligt" eller "kun årligt":

Indberetningsvejledningerne fastsætter og beskriver vilkår og krav for Nationalbankens indsamling af statistiske oplysninger, herunder:
 • Hjemmel til at indsamle statistikken
 • Hvem er indberetningspligtige
 • Hyppighed og frister
 • Indberetningens indhold og struktur
  • Hvad skal indberettes (afgrænsning)
  • Principper for opgørelser og værdiansættelser
  • Hvilke detaljer (instrumenter, sektorer, brancher, løbetid, valuta mv.)
  • Gennemgang af de enkelte skemaer
 • Kodelister for de forskellige detaljer, fx lande- og valutakoder.

Indberetningsvejledningerne revideres, når der er behov for det. De indberetningspligtige virksomheder og relevante brancheorganisationer bliver normalt inddraget i arbejdet. Det skal sikre, at der er en fælles forståelse for ændringerne.

Teknisk materiale

Hvis du ikke ønsker bare at indtaste dine data direkte i FIONA Online, kan du med fordel bruge følgende Excel-hjælpefiler til at samle data i. På den måde kan du også udskrive skemaerne og benytte Excels regnefunktioner.

Skemaerne uden indbyggede funktioner bruges, hvis du har få data. Du kopierer til FIONA Online som beskrevet i brugervejledningen i boksen "Hvordan indberetter du" i højre side. Skemaerne med indbyggede funktioner kan fx bruges til at indlæse XML-filer fra andre af jeres systemer, så hele indberetningen samles ét sted, før du danner en XML-fil og indlæser den i FIONA Online:

Endelig kan din virksomhed vælge at lave en automatiseret indberetning. Følgende materiale beskriver principperne for at opstille XML-indberetningsfilen:

Øvrigt materiale

Her finder du supplerende materiale, der kan hjælpe dig med at indberette de korrekte oplysninger:

Kontaktoplysninger

Kontakt FIONA Servicedesk, tlf. 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk, om oprettelse eller spørgsmål.​

Frister

Månedlig indberetning:
10. hverdag kl. 12 efter afslutningen af den måned, indberetningen vedrører.

Årlig indberetning:
4 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvis virksomheden er børsnoteret, og 5 måneder efter, hvis den ikke er børsnoteret.

Hvordan indberetter du

Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem, FIONA Online, er en del af Nationalbankens ekstranet (NEXT) og kræver som udgangspunkt NemID Erhverv. Brugere, som ikke kan få det, typisk udenlandske, kan i stedet logge på med en kombination af tilsendte koder på SMS og e-mail.

Du skal være oprettet som bruger og have fået en velkomstmail, før du kan logge på FIONA Online.

FIONA Online er webbaseret. Her kan du indberette data, se fejllister for indberetningerne og rette fejl.

Du kan indtaste data direkte, kopiere fra Excel eller indlæse en XML-fil i det format, som vi har defineret for hver indberetningstype. Få hjælp i:

Brugervejledning til FIONA Online (pdf).

Brugervejledning til FIONA Online 3 (FO3) pdf.

Men se også afsnittet Teknisk materiale.

Virksomheden kan også vælge en automatiseret løsning, hvor en XML-fil sendes direkte fra system til system, se afsnittet Teknisk materiale.

Log på FIONA Online​​