Erhvervsvirksomheder

Indberetning af finansielle mellemværender


Indberetningerne bruges til en række centrale statistikker. Det drejer sig om betalingsbalancen, Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, værdipapirstatistikken, finansielle konti samt opgørelsen af direkte investeringer ind og ud af Danmark. Statistikkerne er med til at belyse den økonomiske tilstand i Danmark.

Angående "Nye oplysninger om finansielle mellemværender", se nederste del af denne side.
 

Her finder du den indberetningsvejledning, som gælder for din virksomhed. Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du indberetter "månedligt og årligt" eller "kun årligt":

Indberetningsvejledningerne fastsætter og beskriver vilkår og krav for Nationalbankens indsamling af statistiske oplysninger, herunder:
 • Hjemmel til at indsamle statistikken
 • Hvem er indberetningspligtige
 • Hyppighed og frister
 • Indberetningens indhold og struktur
  • Hvad skal indberettes (afgrænsning)
  • Principper for opgørelser og værdiansættelser
  • Hvilke detaljer (instrumenter, sektorer, brancher, løbetid, valuta mv.)
  • Gennemgang af de enkelte skemaer
 • Kodelister for de forskellige detaljer, fx lande- og valutakoder.

Indberetningsvejledningerne revideres, når der er behov for det. De indberetningspligtige virksomheder og relevante brancheorganisationer bliver normalt inddraget i arbejdet. Det skal sikre, at der er en fælles forståelse for ændringerne.

Teknisk materiale

Hvis du ikke ønsker bare at indtaste dine data direkte i FIONA Online, kan du med fordel bruge følgende Excel-hjælpefiler til at samle data i. På den måde kan du også udskrive skemaerne og benytte Excels regnefunktioner.

Skemaerne uden indbyggede funktioner bruges, hvis du har få data. Du kopierer til FIONA Online som beskrevet i brugervejledningen i boksen "Hvordan indberetter du" i højre side. Skemaerne med indbyggede funktioner kan fx bruges til at indlæse XML-filer fra andre af jeres systemer, så hele indberetningen samles ét sted, før du danner en XML-fil og indlæser den i FIONA Online:

Endelig kan din virksomhed vælge at lave en automatiseret indberetning. Følgende materiale beskriver principperne for at opstille XML-indberetningsfilen:

Øvrigt materiale

Her finder du supplerende materiale, der kan hjælpe dig med at indberette de korrekte oplysninger:

 

Nye oplysninger om finansielle mellemværender

Indberetning af en række centrale finansielle oplysninger til Danmarks Nationalbank indgår i Danmarks betalingsbalance over for udlandet, og i sidste instans også i Danmarks samlede nationalregnskab. Oplysningerne er vigtige for at kunne tegne et billede af den økonomiske situation i Danmark.

For at gøre billedet mere retvisende har vi behov for, at få indberettet flere data end hidtil.

1. Indberetning af indenlandske finansielle mellemværender

Indberetningen sker i de eksisterende skemaer til den månedlige indberetning. I dag indberettes kun udenlandske mellemværender, fremover skal indberettes alle både inden- og udenlandske finansielle mellemværender.

Se orientering: Vejledning - indberetning af indenlandske finansielle mellemværender

2. Supplerende indberetning af valutaafdækning

Som supplement til den eksisterende månedlige indberetning skal indberettes oplysninger om valutaafdækning. Nedenfor er vejledning og eksempel på indberetningsskemaet. Selve xsd-filen til skemaet bliver tilgængeligt i løbet af efteråret 2019.

Se: Indberetningsvejledning for supplerende skema om valutaafdækning

Skema: Eksempel - skema til supplerende skema om valutaafdækning (supValDer)

3. Kvartalsvis indberetning af formueindkomst

På kvartalsbasis skal indberettes formueindkomst fra udenlandske datterselskaber henholdsvis formueindkomst til udenlandsk moderselskab. Nedenfor er vejledning og eksempel på indberetningsskemaet. Selve xsd-filen til skemaet bliver tilgængeligt i løbet af efteråret 2019.

Se: Indberetningsvejledning til kvartalsvis indberetning af formueindkomst

Skema: Eksempel - indberetning af kvartalsvis formueindkomst

Kontaktoplysninger

Kontakt FIONA Servicedesk, tlf. 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk, om oprettelse eller spørgsmål.​

Frister

Månedlig indberetning:
10. hverdag kl. 12 efter afslutningen af den måned, indberetningen vedrører.

Årlig indberetning:
4 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvis virksomheden er børsnoteret, og 5 måneder efter, hvis den ikke er børsnoteret.

Hvordan indberetter du

Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem, FIONA Online, er en del af Nationalbankens ekstranet (NEXT) og kræver som udgangspunkt NemID Erhverv. Brugere, som ikke kan få det, typisk udenlandske, kan i stedet logge på med en kombination af tilsendte koder på SMS og e-mail.

Du skal være oprettet som bruger og have fået en velkomstmail, før du kan logge på FIONA Online.

FIONA Online er webbaseret. Her kan du indberette data, se fejllister for indberetningerne og rette fejl.

Du kan indtaste data direkte, kopiere fra Excel eller indlæse en XML-fil i det format, som vi har defineret for hver indberetningstype. Få hjælp i:

Brugervejledning til FIONA Online 3 (FO3) pdf.

Men se også afsnittet Teknisk materiale.

Virksomheden kan også vælge en automatiseret løsning, hvor en XML-fil sendes direkte fra system til system, se afsnittet Teknisk materiale.

Log på FIONA Online​​