Investeringsforeninger mv.


Abstract icon Indberetningerne bruges til investeringsforeningsstatistikken samt en række andre centrale statistikker: Det drejer sig om Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, værdipapirstatistikken samt finansielle konti. Statistikkerne er med til at belyse den økonomiske tilstand i Danmark og danskernes brug af det finansielle system.

Her finder du den indberetningsvejledning, som gælder for din forening:

Indberetningsvejledningerne fastsætter og beskriver vilkår og krav for Nationalbankens indsamling af statistiske oplysninger, herunder:

 • Hjemmel til at indsamle statistikken
 • Hvem er indberetningspligtige
 • Hyppighed og frister
 • Indberetningens indhold og struktur
  • Hvad skal indberettes (afgrænsning)
  • Opgørelses- og værdiansættelsesprincipper
  • Hvilke detaljer (instrumenter, sektorer, brancher, løbetid, valuta mv.)
  • Gennemgang af de enkelte skemaer
 • Erstatningsindberetninger i tilfælde af fejl og/eller mangler

Indberetningsvejledningerne revideres, når der opstår behov for det. De indberetningspligtige foreninger mv. og relevante brancheorganisationer bliver normalt inddraget i arbejdet. Det skal sikre, at der er en fælles forståelse for ændringerne.

Kontaktoplysninger

Kontakt FIONA Servicedesk, tlf. 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk, om oprettelse eller spørgsmål.​

Hvordan indberetter du

Der kan vælges mellem to indberetningsmåder:

 • Excel-baseret indberetning
 • Integreret produktion i egne it-systemer (automatiseret indberetning).

Se under afsnittet Teknisk materiale.

Brugervejledning til FIONA Online 3 (FO3) pdf.