For indberettere


Nationalbanken bruger indberetningerne fra både finansielle og ikke-finansielle virksomheder som grundlag for at udarbejde en række forskellige finansielle statistikker. Næsten alle indberetninger anvendes som input til mere end én statistik. Det er med til at reducere byrden for den enkelte virksomhed.

De finansielle statistikker udgør bl.a. en væsentlig del af Nationalbankens grundlag for at vurdere den finansielle stabilitet.

Nationalbankens hjemmel til at indsamle statistik findes i Nationalbankloven, § 14 a. Der er aftalt en arbejdsdeling med Danmarks Statistik, så hovedansvaret for at indsamle statistik på det finansielle område ligger hos Nationalbanken.

Hvor finder du indberetningsmaterialet

Indberettere af data til Nationalbanken skal i menuen til venstre vælge virksomhedstype og følge instruktionerne på siden. Den enkelte virksomhed har fået besked om, hvad den skal indberette. Er du i tvivl, kan du kontakte FIONA Servicedesk, der svarer på spørgsmål om Nationalbankens statistiske indberetninger.

Kontakt

Kontakt FIONA Servicedesk, tlf. 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk, hvis du har spørgsmål eller problemer.

Hvad er FIONA

FIONA er Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem. De fleste indberetninger til Nationalbanken sker via FIONA. Nogle få er endnu ikke overført og sker via fx regneark eller STINA Online.