Danmarks nettoformue over for udlandet steg i 2. kvartal 2014

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2014.
Publiceret 30. september 2014
Abstract icon Fra 1. til 2. kvartal 2014 steg Danmarks nettoformue over for udlandet med 58 mia. kr. og var ved kvartalets udgang 724 mia. kr.
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet er revideret tilbage til 4. kvartal 2011. Det har resulteret i, at nettoformuen i 1. kvartal 2014 er reduceret fra 706 til 666 mia. kr. i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se revisionsnotat.

Fra 1. til 2. kvartal 2014 steg Danmarks nettoformue over for udlandet med 58 mia. kr. og var ved kvartalets udgang 724 mia. kr. Det er første gang siden 1. kvartal 2013, at formuen stiger. Stigningen skyldes overskud på betalingsbalancens løbende poster (33 mia. kr.) og positive værdiændringer (25 mia. kr.).

De positive værdiændringer i 2. kvartal kommer efter fire kvartaler, hvor negative værdiændringer reducerede Danmarks nettoformue, trods store overskud på betalingsbalancens løbende poster. 

Værdiændringerne i 2. kvartal kan henføres dels til valutakursgevinster, hvor pund og dollar er steget i værdi over for kronen, dels til effekten af faldende renter både i Danmark og udlandet. Faldende renter har øget værdien af danske investeringer i udenlandske obligationer og udenlandske investeringer i danske obligationer. Samtidig har danske forsikrings- og pensionsselskaber haft betydelige gevinster på deres rentederivater, fordi renterne er faldet. Nettoeffekten er, at værdien af Danmarks aktiver er øget mere end passiverne.

Danmarks nettoaktiver over for udlandet

 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Mia. kr.Beholdning ultimo 1. kvt. 2014Beholdning ultimo 2. kvt. 2014
I alt666724​
            Aktiver5.3605.440
           Passiver​4.6934.715
Direkte investeringer​643672

            Aktiver

1.447​1.463​
            Passiver804791
Porteføljeaktier166190
         Aktiver1.1021.190
         Passiver9361.000
Obligationer mv.​-323​-319
          Aktiver​1.153​1.205​
          Passiver​1.476​1.524​
Derivater, netto​79​84​
Andre investeringer​-360​-344​
         Aktiver​1.116​1.056​

        Passiver​

1.476​1.400​
Danmarks Nationalbanks reserveaktiver​461​442

Kontaktinformation