Danskerne øger deres finansielle polstring

Finansielle konti, 4. kvartal 2014.
Publiceret 31. marts 2015
I løbet af 2014 er danskernes finansielle nettoformue – forskellen på deres finansielle aktiver og passiver – vokset 17,6 pct. og udgør nu mere end 1 mio. kr. for en gennemsnitlig husstand.

I løbet af 2014 er danskernes finansielle nettoformue – forskellen på deres finansielle aktiver og passiver – vokset 17,6 pct. og udgør nu mere end 1 mio. kr. for en gennemsnitlig husstand. Formuen stiger som følge af kursgevinster på pensioner, værdipapirer og kapitalandele. I modsat retning trækker et stigende opsparingsunderskud, der bl.a. afspejler skattebetalinger i forbindelse med omlægninger af kapitalpensioner samt en moderat forbrugsudvikling.

Pensionsformuen i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, der udgør mere end halvdelen af de finansielle aktiver, er trods skattebetalingerne øget med godt 14 pct. bl.a. som følge af faldende renter. Opgørelsen af pensionsformuen er et øjebliksbillede, der afspejler markedsudviklingen på investeringsaktiver, renteafdækninger mv., hvor sammenhængen til størrelsen af de fremtidige pensionsudbetalinger bl.a. afhænger af, om den enkelte pensionsordning er markedsbaseret eller baseret på garanterede udbetalinger.

Endelig er danskernes gæld igennem året øget med ca. 100 mia. kr., svarende til knap 4 pct., hvilket bl.a. har kunnet understøttes af generelt faldende renter og stigende ejendomspriser i dele af landet.

Husholdningernes finansielle aktiver og passiver

 

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)