Renten på forbrugslån falder

Bank og realkredit, renter, oktober 2014.
Publiceret 27. november 2014
Abstract icon Gennem de seneste to år har pengeinstitutterne nedsat renterne på lån til privatpersoner til andre formål end fast ejendom.

Gennem de seneste to år har pengeinstitutterne nedsat renterne på lån til privatpersoner til andre formål end fast ejendom. Det er især renten på forbrugerkreditter, som fx kassekreditter og billån, der har drevet udviklingen. Kreditstandarderne over for husholdningerne er i løbet af efteråret blevet lempet lidt – hovedsageligt i de mellemstore pengeinstitutter, jf. Nationalbankens udlånsundersøgelse, hvilket kan være kommet til udtryk i rentenedsættelser.

Trods faldende renter på lån til forbrug og andet formål er der stadig en betydelig afstand ned til renterne på pengeinstitutternes lån til husholdninger mod sikkerhed i fast ejendom, som har ligget relativt stabilt og kun er faldet meget svagt siden midten af 2011. I modsætning hertil er realkreditinstitutternes renter (inkl. bidragssatser) igennem de seneste tre år faldet med ca. 1 procentpoint, bl.a. som følge af refinansieringer og omlægninger af lån til lavere renter.

 

Udvikling i renter til forbrug og boligformål

 Anm.: Forbrug og anden kredit er opgjort for privatpersoner. Lån til boligformål er opgjort for husholdningssektoren som helhed.

 

Penge- og realkreditinstitutters rente på udestående og nye indenlandske udlån i danske kroner 

Pct. p.a.

1.kvt.142.kvt.143.kvt.14

aug 14

sep 14okt 14
Pengeinstitutters udlån
    Udestående
       - Erhvervsvirksomheder4,03,93,93,93,93,8
       - Husholdninger5,65,55,45,55,45,3
    Nye
       - Erhvervsvirksomheder1,51,81,71,41,771,4
       - Husholdninger5,35,64,95,14,15,5
Realkreditinstitutters realkreditudlån ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
    Udestående
       - Erhvervsvirksomheder2,42,42,42,42,42,4
       - Husholdninger2,82,72,72,72,72,7
    Nye
       - Erhvervsvirksomheder2,01,82,22,32,01,7
       - Husholdninger2,32,62,83,02,52,5

 

Kontaktinformation