Stigende dollarkurs øger Danmarks nettoformue

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2014.
Publiceret 23. december 2014
​ Ved udgangen af 3. kvartal 2014 havde Danmark en nettoformue over for udlandet på 793 mia. kr. Det er en stigning på 68 mia. kr. i forhold til 2. kvartal 2014 og skyldes overskud på betalingsbalancens løbende poster (42 mia. kr.) samt positive værdireguleringer (26 mia. kr.)

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 havde Danmark en nettoformue over for udlandet på 793 mia. kr. Det er en stigning på 68 mia. kr. i forhold til 2. kvartal 2014 og skyldes overskud på betalingsbalancens løbende poster (42 mia. kr.) samt positive værdireguleringer (26 mia. kr.)

Værdireguleringerne i 3. kvartal dækker over betydelige bruttobevægelser. Der har således været store valutakursgevinster (63 mia. kr.) på danskernes dollaraktiver, fordi dollaren i kvartalet steg i værdi over for kronen. Omvendt trækker det ned, at udlandets beholdning af danske aktier er steget mere i værdi (30 mia. kr.) end danskernes beholdning af udenlandske aktier er steget (3 mia. kr.).

Faldende renter – danske såvel som udenlandske - har generelt øget værdien af danskernes beholdning af udenlandske obligationer og udlændinges beholdning af danske obligationer. Samtidig har danske forsikrings- og pensionsselskaber fået betydelige gevinster på deres rentederivater. Samlet set har det øget nettoformuen.

Danmarks nettoaktiver over for udlandet

 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Mia. kr.Beholdning ultimo 2. kvt. 2014Beholdning ultimo 3. kvt. 2014
I alt725793​
            Aktiver5.4415.601
           Passiver​4.7164.808
Direkte investeringer​673696

            Aktiver

1.465​1.535​
            Passiver792839
Porteføljeaktier189226
         Aktiver1.1891.256
         Passiver1.0001.031
Obligationer mv.​-320​-325
          Aktiver​1.205​1.282​
          Passiver​1.524​1.607​
Derivater, netto​84​60​
Andre investeringer​-344​-313​
         Aktiver​1.056​1.018​

        Passiver​

1.400​1.331​
Danmarks Nationalbanks reserveaktiver​442​448

Kontaktinformation