Udviklingen i aktiekurser øger Danmarks nettoformue

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2014.
Publiceret 31. marts 2015
Danmarks nettoaktiver over for udlandet steg i 4. kvartal 2014 med 114 mia. kr. og udgjorde ved udgangen af kvartalet 920 mia. kr.

 Danmarks nettoaktiver over for udlandet steg i 4. kvartal 2014 med 114 mia. kr. og udgjorde ved udgangen af kvartalet 920 mia. kr. Stigningen i nettoformuen kan dels henføres til overskud på betalingsbalancens løbende poster (36 mia. kr.), dels positive værdireguleringer (78 mia. kr.).

Det er særligt udviklingen i aktiekurserne og dollarstyrkelsen, der bidrager til den store stigning i nettoformuen. Danske investorer opnåede således en stor gevinst på deres beholdning af amerikanske aktier, da både aktiekursen og dollaren steg, med henholdsvis 4,4 og 3,5 pct. Omvendt havde udenlandske investorer et kurstab på deres beholdning af danske aktier, da OMXC20-indekset faldt 2,4 pct.

Rentefaldet gennem fjerde kvartal har også givet de danske forsikrings- og pensionsselskaber en betydelig gevinst på deres renteafdækning med udenlandske modparter.

Udviklingen i Danmarks nettoaktiver over for udlandet

 

Kontaktinformation