Aktiekurser trækker udlandsformuen ned i 3. kvartal 2015

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2015.
Publiceret 22. december 2015
Udlandsformuen udgjorde 816 mia. kr. i 3. kvartal 2015 mod 873 mia. kr. kvartalet før.

 Udlandsformuen udgjorde 816 mia. kr. i 3. kvartal 2015 mod 873 mia. kr. kvartalet før. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 45 mia. kr. fik isoleret set udlandsformuen til at stige, mens negative værdiændringer på 102 mia. kr. trak ned. Det er andet kvartal i træk, at værdiændringer reducerer udlandsformuen med mere end 100 mia. kr.

Faldet i udlandsformuen skyldes især, at kurserne på internationale aktier er faldet i 3. kvartal. Værdien af de danske beholdninger af udenlandske aktier faldt derfor med 105 mia. kr., mens værdien af udlændinges beholdning af danske aktier kun faldt med 18 mia. kr. Kursfaldet på danske aktier var i 3. kvartal væsentligt mere afdæmpet sammenlignet med kursfaldene i de lande, hvor danske investorer fortrinsvis holder aktier.

Værditabet i de seneste kvartaler sker efter en periode med omtrent tilsvarende værdistigninger på udlandsformuen. Der er generelt store kvartalsvise værdiændringer på Danmarks aktiver og passiver, men i et længere tidsperspektiv vil værdistigninger blive udlignet af værditab. Den langsigtede udvikling i Danmarks udlandsformue bestemmes dermed af overskuddet på betalingsbalancens løbende poster.

​Danmarks udlandsformue

 Anm.: Akkumuleret betalingsbalance omfatter de løbende poster og kapitaloverførsler, og dermed akkumuleret nettofordringserhvervelse over for udlandet. Akkumuleret værdiændring dækker over pris- og valutakursændringer samt reklassifikationer. Betalingsbalancen og værdiændringer er akkumuleret siden 1. kvartal 2010. Udlandsformuen er opgjort som Danmarks nettoaktiver over for udlandet og var 15 mia. kr. i 4. kvartal 2009.

Kontaktinformation