Find statistik

Statistikliste

Publiceret Download Titel Type
27-11-2020

Færre realkreditobligationer med rente over 1 pct.

Værdipapirer
27-11-2020

Pensionssektoren sælger udenlandske statspapirer

Porteføljeinvesteringer
26-11-2020

Lang restløbetid på danskernes realkreditgæld

Bank og realkredit, balancer
26-11-2020

Optøede feriepenge får indlånet over billionen

Bank og realkredit, renter
13-11-2020

Fald i direkte investeringer i USA

Direkte investeringer
02-11-2020

Udenlandske turisters forbrug mere end halveret

Betalinger
30-10-2020

Passivt forvaltede aktieafdelinger i vækst

Investeringsforeninger
28-10-2020

Danskerne køber især nordamerikanske aktier

Porteføljeinvesteringer
28-10-2020

Et halvt år med dansk aktie-comeback

Værdipapirer
27-10-2020

Danskerne afdrager mere på deres realkreditlån

Bank og realkredit, renter
27-10-2020

Top 1 pct. har mere end 20 pct. af indlånene

Bank og realkredit, balancer
14-10-2020

Direkte investeringer sker via holdingselskaber

Direkte investeringer, beholdninger
14-10-2020

Direkte investeringer kontrolleres ofte fra USA

Direkte investeringer, beholdninger
07-10-2020

Lavere efterspørgsel og større nedskrivninger

Udlånsundersøgelse
30-09-2020

Udlandsformuen steg med 16 mia. kr. i 2. kvartal 2020

Danmarks udlandsformue
30-09-2020

Danskernes formue genvandt meget af det tabte

Finansielle konti
28-09-2020

Stort salg af statspapirer under coronakrisen

Værdipapirer
28-09-2020

Store køb af udenlandske obligationer og aktier fra april til august

Porteføljeinvesteringer
25-09-2020

Realkreditlån med fast rente har overhalet lån med variabel rente

Bank og realkredit, balancer
25-09-2020

Boligejerne betaler nu i gennemsnit 1,61 pct.

Bank og realkredit, renter
21-09-2020

Øget omsætning under coronakrisen

Penge-, valuta- og derivatmarked
03-09-2020

Flere pensionspenge i unoterede aktiver

Forsikring og pension
01-09-2020

Lavt misbrug af betalingskort under nedlukning

Betalinger
28-08-2020

Udlandet køber fortsat 30-årige realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer
28-08-2020

Obligationer med lav kuponrente vinder frem

Værdipapirer
27-08-2020

Store udsving i renter på erhvervsindlån i valuta

Bank og realkredit, renter
27-08-2020

Erhvervskunders indskud er nu større end deres lån

Bank og realkredit, balancer
14-08-2020

Direkte investeringer faldt i 2. kvartal

Direkte investeringer
30-07-2020

Private har netto købt for over 11 mia. kr. i 2020

Investeringsforeninger
28-07-2020

Danskerne har 796 mia. kr. investeret i værdipapirer

Værdipapirer
28-07-2020

Stor appetit efter udenlandske aktier under coronakrisen

Porteføljeinvesteringer
27-07-2020

Kommunale forskelle i afdragsbetalinger øges

Bank og realkredit, renter
27-07-2020

Danskerne reducerede deres indlån i juni

Bank og realkredit, balancer
08-07-2020

Uændret låneefterspørgsel fra erhvervskunder

Udlånsundersøgelse
30-06-2020

Danskernes finansielle formue faldt med 454 mia. kr. i 1. kvartal

Finansielle konti
30-06-2020

Udlandsformuen faldt med 289 mia. kr. i 1. kvartal

Danmarks udlandsformue
30-06-2020

Danskere købte udenlandske aktier i april og maj

Porteføljeinvesteringer
30-06-2020

Udlandet har købt godt op i danske aktier

Værdipapirer
29-06-2020

Bankudlån til erhverv på laveste niveau i 6 år

Bank og realkredit, balancer
29-06-2020

Fast rente fylder nu mest i 59 kommuner

Bank og realkredit, renter
04-06-2020

Store tab på investeringer

Forsikring og pension
03-06-2020

Virksomheders udbetalinger til aktionærer på niveau med tidligere år

Værdipapirer
03-06-2020

Solid efterspørgsel efter danske obligationer

Porteføljeinvesteringer
02-06-2020

Samlet kortomsætning er tilbage på 2019-niveau

Betalinger
27-05-2020

Danskerne betaler nu mindre i renter end i bidrag

Bank og realkredit, renter
27-05-2020

Øget låneaktivitet, men begrænset effekt på samlet udlån til erhverv

Bank og realkredit, balancer
15-05-2020

Direkte investeringer steg i 1. kvartal

Direkte investeringer
05-05-2020

Tab på næsten 40 mia. kr. for private danskere

Investeringsforeninger
01-05-2020

Fra udenlandske obligationer til aktier i marts

Porteføljeinvesteringer
01-05-2020

Dansk afkastdyk i marts

Værdipapirer
30-04-2020

Privatindlån for 34 mia. kr. forrentes negativt

Bank og realkredit, renter
30-04-2020

Udlånsvækst på 2,3 pct. i marts

Bank og realkredit, balancer
17-04-2020

Forventer øgede tab og efterspørgsel fra erhverv

Udlånsundersøgelse
31-03-2020

Statistik Nyhed, 4. kvartal 2019 - Husholdningernes finansielle nettoformue voksede i 2019

Finansielle konti
31-03-2020

Statistik Nyhed, 4. kvartal 2019 - Udlandsformue på 78 pct. af bruttonationalproduktet

Danmarks udlandsformue
27-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Udlandet ejer over halvdelen af de danske aktier

Værdipapirer
27-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Porteføljeinvesteringer for 3.197 mia. kr. i udlandet

Porteføljeinvesteringer
26-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Indlånsrenterne over for erhverv var rekordlave

Bank og realkredit, renter
26-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Danske virksomheder havde 426 mia. kr. i banken

Bank og realkredit, balancer
04-03-2020

Højt afkast på noterede aktier i 2019

Forsikring og pension
02-03-2020

Flest indskud sker via kontantautomater

Betalinger
28-02-2020

Lavere kuponrente på realkreditobligationer

Værdipapirer
28-02-2020

Udlandets ejerandel i realkreditobligationer er steget

Porteføljeinvesteringer
27-02-2020

Landbrugets gæld er mindre rentefølsom

Bank og realkredit, balancer
27-02-2020

Konverteringer har ført til rekordlav rente på 0,84 pct.

Bank og realkredit, renter
14-02-2020

Største investeringer i udlandet i over 10 år

Direkte investeringer
31-01-2020

Formue på 1.081 mia. kr.

Investeringsforeninger
29-01-2020

Højt afkast i 2019

Værdipapirer
29-01-2020

Danske investorer foretrak udenlandske obligationer i 2019

Porteføljeinvesteringer
28-01-2020

Moderat udlånsvækst i 2019

Bank og realkredit, balancer
28-01-2020

Fald i realkreditydelsen i 2019

Bank og realkredit, renter
14-01-2020

Lidt strammere kreditstandarder

Udlånsundersøgelse
07-01-2020

Værdistigninger øger udlandets ejerandel af C25-aktier

Værdipapirer
07-01-2020

Pensionssektoren køber europæiske obligationer

Porteføljeinvesteringer
06-01-2020

Fastforrentet udlånsvækst i hele landet

Bank og realkredit, balancer
06-01-2020

Danskernes indlånsrente nærmer sig 0 pct.

Bank og realkredit, renter
20-12-2019

Danskernes finansielle nettoformue 6.-størst i EU

Finansielle konti
20-12-2019

Udlandsformuen har vokseværk

Danmarks udlandsformue
16-12-2019

Øget global omsætning i kroner, men mindre dansk valutamarked

Penge-, valuta- og derivatmarked
16-12-2019

Rentederivater er især baseret på eurorenter

Penge-, valuta- og derivatmarked
16-12-2019

Euro indgår i halvdelen af valutahandler i Danmark

Penge-, valuta- og derivatmarked
02-12-2019

Danskerne er blevet kontaktløse betalere

Betalinger