Find statistik

Statistikliste

Publiceret Download Titel Type
14-02-2018

Danske virksomheder investerer fortsat i udlandet

Direkte investeringer
31-01-2018

Investeringsforeninger får højest afkast på danske aktier

Investeringsforeninger
29-01-2018

Største køb af udenlandske aktier siden 2006

Porteføljeinvesteringer
29-01-2018

Husholdningernes største afkast kom fra aktier

Værdipapirer
26-01-2018

Danskernes realkreditafdrag nåede nye højder i 2017

Bank og realkredit, renter
26-01-2018

Udlånet til danske virksomheder steg fortsat i 2017

Bank og realkredit, balancer
09-01-2018

Færre tab på bank og realkreditlån

Udlånsundersøgelse
05-01-2018

Udenlandske investorer ejer 26 pct. af de danske realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer
05-01-2018

Værdien af det danske aktiemarked er på et højt niveau

Værdipapirer
22-12-2017

Udlandsformuen steg en smule i 3. kvartal 2017

Danmarks udlandsformue
22-12-2017

Erhvervslån har aldrig været billigere

Bank og realkredit, renter
22-12-2017

Realkreditudlånet stiger i 78 kommuner

Bank og realkredit, balancer
22-12-2017

Erhvervsvirksomhederne placerer nu overskuddet i finansielle aktiver

Finansielle konti
12-12-2017

Misbrug af danskernes betalingskort sker især i e-handlen

Betalinger
28-11-2017

Ved udgangen af 2017 vil lån for 1.157 mia. kr. have fået ny rente

Værdipapirer
28-11-2017

Pensionssektoren har en stabil andel i udenlandske porteføljeinvesteringer

Porteføljeinvesteringer
27-11-2017

Privatkunder foretrækker helt kort eller lang rentebinding

Bank og realkredit, balancer
27-11-2017

Privatkunder undgår fortsat negative indlånsrenter

Bank og realkredit, renter
14-11-2017

Danske investeringer i udlandet faldt i 3. kvartal

Direkte investeringer
31-10-2017

Blandede investeringsforeninger stiger i popularitet

Investeringsforeninger
27-10-2017

Bredere ejerkreds af realkreditobligationer

Værdipapirer
27-10-2017

Udlandet køber realkreditobligationer med lang restløbetid

Porteføljeinvesteringer
26-10-2017

Udlån til private stiger for mellemstore banker, men falder for store banker

Bank og realkredit, balancer
26-10-2017

Husholdningernes afdrag på realkreditlån stiger fortsat

Bank og realkredit, renter
13-10-2017

Fremgang i direkte investeringer i 2016

Direkte investeringer, beholdninger
09-10-2017

Forventning om strammere kreditstandarder for private

Udlånsundersøgelse
29-09-2017

Danskernes finansielle aktiver når nye højder

Finansielle konti
29-09-2017

Udlandsformuen er faldet i 2. kvartal 2017

Danmarks udlandsformue
28-09-2017

Institutionelle investorer fokuserer på udenlandske aktier

Porteføljeinvesteringer
28-09-2017

Husholdningernes beholdning af danske værdipapirer er rekordhøj

Værdipapirer
27-09-2017

Danskerne fravælger indlån med binding

Bank og realkredit, balancer
27-09-2017

Rekordlave renter på nye realkreditlån

Bank og realkredit, renter
28-08-2017

Stabil udvikling i udlandets ejerandele af danske obligationer

Porteføljeinvesteringer
28-08-2017

De senere års lave renter har øget låneomlægningerne

Værdipapirer
25-08-2017

Lavere renter på erhvervsudlån hos mellemstore banker

Bank og realkredit, renter
25-08-2017

Danskerne vælger i stigende grad lån med fast rente og afdrag

Bank og realkredit, balancer
14-08-2017

Husholdningerne foretrækker investeringsforeninger med middel risiko

Investeringsforeninger
14-08-2017

Udlandets direkte investeringer i Danmark faldt i 2. kvartal 2017

Direkte investeringer
14-08-2017

Udlændinge har købt danske værdipapirer for 71 mia. kr. i 1. halvår 2017

Porteføljeinvesteringer
28-07-2017

Tilbagekøb af aktier er populært blandt danske selskaber

Værdipapirer
27-07-2017

Udlånet til de personligt ejede virksomheder falder fortsat

Bank og realkredit, balancer
27-07-2017

Historisk lav rente på små erhvervslån

Bank og realkredit, renter
10-07-2017

Efterspørgslen efter banklån stiger

Udlånsundersøgelse
30-06-2017

Udlandsformuen stiger for femte kvartal i træk

Danmarks udlandsformue
30-06-2017

Formueafkast og indkomster løfter på ny danskernes finansielle formuer

Finansielle konti
29-06-2017

Danske virksomheder udsteder færre obligationer

Værdipapirer
29-06-2017

Fortsat stor interesse for udenlandske aktier

Porteføljeinvesteringer
28-06-2017

Fastforrentede realkreditlån med afdrag vinder frem

Bank og realkredit, balancer
28-06-2017

Renten på husholdningernes rekordstore indlån er historisk lav

Bank og realkredit, renter
31-05-2017

Udenlandsk interesse for danske realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer
31-05-2017

Syv år med fremgang i udbetalte udbytter

Værdipapirer
30-05-2017

Halvdelen af erhvervsvirksomhedernes indlån har nu negativ rente

Bank og realkredit, renter
30-05-2017

Danskernes indlånsoverskud i bankerne bliver ved med at stige

Bank og realkredit, balancer
15-05-2017

Danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 1. kvartal 2017

Direkte investeringer
05-05-2017

Husholdningernes formue i investeringsforeningerne har nået næsten 500 mia. kr.

Investeringsforeninger
03-05-2017

Udlændinge investerer primært i de største danske aktier

Værdipapirer
03-05-2017

Stabil udenlandsk ejerandel af danske statspapirer

Porteføljeinvesteringer
02-05-2017

Nu også svagt stigende bankudlån til erhverv

Bank og realkredit, balancer
02-05-2017

Interessen for fastforrentede realkreditlån falder

Bank og realkredit, renter
10-04-2017

Øget konkurrence blandt bankerne om de robuste erhvervsvirksomheder

Udlånsundersøgelse
07-04-2017

Væksten i husholdningernes finansielle formuer er aftaget i 2016

Finansielle konti
31-03-2017

Udlandsformuen steg med 144 mia. kr. i 4. kvartal 2016

Danmarks udlandsformue
28-03-2017

Danskere køber udenlandske aktier – udlændinge køber danske obligationer

Porteføljeinvesteringer
28-03-2017

Værdien af danske aktier er mere end fordoblet på fem år

Værdipapirer
27-03-2017

Rentefald på danskernes banklån flader ud

Bank og realkredit, renter
27-03-2017

Realkreditudlånet til ejerboliger og fritidshuse stiger

Bank og realkredit, balancer
28-02-2017

Pensionsselskaber koncentrerer deres udenlandske investeringer på aktier

Porteføljeinvesteringer
28-02-2017

Realkreditlån finansieres i stigende grad med variabelt forrentede obligationer

Værdipapirer
27-02-2017

Danskerne foretrækker realkreditlån med længere rentebinding og med afdrag

Bank og realkredit, balancer
27-02-2017

Erhvervsvirksomhedernes indlånsrenter falder stadig

Bank og realkredit, renter