Find statistik

Statistikliste

Publiceret Download Titel Type
30-07-2020

Private har netto købt for over 11 mia. kr. i 2020

Investeringsforeninger
28-07-2020

Danskerne har 796 mia. kr. investeret i værdipapirer

Værdipapirer
28-07-2020

Stor appetit efter udenlandske aktier under coronakrisen

Porteføljeinvesteringer
27-07-2020

Kommunale forskelle i afdragsbetalinger øges

Bank og realkredit, renter
27-07-2020

Danskerne reducerede deres indlån i juni

Bank og realkredit, balancer
08-07-2020

Uændret låneefterspørgsel fra erhvervskunder

Udlånsundersøgelse
30-06-2020

Danskernes finansielle formue faldt med 454 mia. kr. i 1. kvartal

Finansielle konti
30-06-2020

Udlandsformuen faldt med 289 mia. kr. i 1. kvartal

Danmarks udlandsformue
30-06-2020

Danskere købte udenlandske aktier i april og maj

Porteføljeinvesteringer
30-06-2020

Udlandet har købt godt op i danske aktier

Værdipapirer
29-06-2020

Bankudlån til erhverv på laveste niveau i 6 år

Bank og realkredit, balancer
29-06-2020

Fast rente fylder nu mest i 59 kommuner

Bank og realkredit, renter
04-06-2020

Store tab på investeringer

Forsikring og pension
03-06-2020

Virksomheders udbetalinger til aktionærer på niveau med tidligere år

Værdipapirer
03-06-2020

Solid efterspørgsel efter danske obligationer

Porteføljeinvesteringer
02-06-2020

Samlet kortomsætning er tilbage på 2019-niveau

Betalinger
27-05-2020

Danskerne betaler nu mindre i renter end i bidrag

Bank og realkredit, renter
27-05-2020

Øget låneaktivitet, men begrænset effekt på samlet udlån til erhverv

Bank og realkredit, balancer
15-05-2020

Direkte investeringer steg i 1. kvartal

Direkte investeringer
05-05-2020

Tab på næsten 40 mia. kr. for private danskere

Investeringsforeninger
01-05-2020

Fra udenlandske obligationer til aktier i marts

Porteføljeinvesteringer
01-05-2020

Dansk afkastdyk i marts

Værdipapirer
30-04-2020

Privatindlån for 34 mia. kr. forrentes negativt

Bank og realkredit, renter
30-04-2020

Udlånsvækst på 2,3 pct. i marts

Bank og realkredit, balancer
17-04-2020

Forventer øgede tab og efterspørgsel fra erhverv

Udlånsundersøgelse
31-03-2020

Statistik Nyhed, 4. kvartal 2019 - Husholdningernes finansielle nettoformue voksede i 2019

Finansielle konti
31-03-2020

Statistik Nyhed, 4. kvartal 2019 - Udlandsformue på 78 pct. af bruttonationalproduktet

Danmarks udlandsformue
27-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Udlandet ejer over halvdelen af de danske aktier

Værdipapirer
27-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Porteføljeinvesteringer for 3.197 mia. kr. i udlandet

Porteføljeinvesteringer
26-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Indlånsrenterne over for erhverv var rekordlave

Bank og realkredit, renter
26-03-2020

Statistik Nyhed, februar 2020 - Danske virksomheder havde 426 mia. kr. i banken

Bank og realkredit, balancer
04-03-2020

Højt afkast på noterede aktier i 2019

Forsikring og pension
02-03-2020

Flest indskud sker via kontantautomater

Betalinger
28-02-2020

Lavere kuponrente på realkreditobligationer

Værdipapirer
28-02-2020

Udlandets ejerandel i realkreditobligationer er steget

Porteføljeinvesteringer
27-02-2020

Landbrugets gæld er mindre rentefølsom

Bank og realkredit, balancer
27-02-2020

Konverteringer har ført til rekordlav rente på 0,84 pct.

Bank og realkredit, renter
14-02-2020

Største investeringer i udlandet i over 10 år

Direkte investeringer
31-01-2020

Formue på 1.081 mia. kr.

Investeringsforeninger
29-01-2020

Højt afkast i 2019

Værdipapirer
29-01-2020

Danske investorer foretrak udenlandske obligationer i 2019

Porteføljeinvesteringer
28-01-2020

Moderat udlånsvækst i 2019

Bank og realkredit, balancer
28-01-2020

Fald i realkreditydelsen i 2019

Bank og realkredit, renter
14-01-2020

Lidt strammere kreditstandarder

Udlånsundersøgelse
07-01-2020

Værdistigninger øger udlandets ejerandel af C25-aktier

Værdipapirer
07-01-2020

Pensionssektoren køber europæiske obligationer

Porteføljeinvesteringer
06-01-2020

Fastforrentet udlånsvækst i hele landet

Bank og realkredit, balancer
06-01-2020

Danskernes indlånsrente nærmer sig 0 pct.

Bank og realkredit, renter
20-12-2019

Danskernes finansielle nettoformue 6.-størst i EU

Finansielle konti
20-12-2019

Udlandsformuen har vokseværk

Danmarks udlandsformue
16-12-2019

Øget global omsætning i kroner, men mindre dansk valutamarked

Penge-, valuta- og derivatmarked
16-12-2019

Rentederivater er især baseret på eurorenter

Penge-, valuta- og derivatmarked
16-12-2019

Euro indgår i halvdelen af valutahandler i Danmark

Penge-, valuta- og derivatmarked
02-12-2019

Danskerne er blevet kontaktløse betalere

Betalinger
29-11-2019

Industriens datterselskaber i udlandet bidrager til betalingsbalanceoverskud

Direkte investeringer, beholdninger
28-11-2019

Udlandet fastholder høj ejerandel af realkreditobligationer

Porteføljeinvesteringer
28-11-2019

Lav kuponrente på over halvdelen af fastforrentede realkreditobligationer

Værdipapirer
27-11-2019

21 pct. af husholdningernes gæld angår enkeltmandsvirksomheder

Bank og realkredit, balancer
27-11-2019

Fald i bankernes renteindtægt fra husholdninger

Bank og realkredit, renter
26-11-2019

Stort afkast i årets første 3 kvartaler

Forsikring og pension
26-11-2019

Sektorens balance udgør to gange BNP

Forsikring og pension
26-11-2019

Kvinders pensionsformue er lavere end mænds

Forsikring og pension
26-11-2019

Forsikrings- og pensionssektoren i ny kvartalsvis statistik

Forsikring og pension
14-11-2019

Store virksomhedshandler øger direkte investeringer i udlandet

Direkte investeringer
30-10-2019

Formuen mere end femdoblet på 20 år

Investeringsforeninger
28-10-2019

Højt afkast på udenlandske porteføljeaktier i 2019

Porteføljeinvesteringer
28-10-2019

Højt afkast på danske obligationer i 2019

Værdipapirer
25-10-2019

Realkreditrenten er nu i gennemsnit under 1 pct.

Bank og realkredit, renter
25-10-2019

En femtedel af virksomhedernes indlån er i valuta

Bank og realkredit, balancer
14-10-2019

Direkte investeringer sker ofte via transitlande

Direkte investeringer, beholdninger
14-10-2019

Halvdelen af direkte investeringer løber via transitlande

Direkte investeringer, beholdninger
08-10-2019

Lavere efterspørgsel og øget konkurrence

Udlånsundersøgelse
30-09-2019

Udlandsformuen sætter ny rekord

Danmarks udlandsformue
30-09-2019

Flere danskere bærer selv pensionsrisikoen

Finansielle konti
27-09-2019

Store placeringer i højt ratede obligationer

Porteføljeinvesteringer
27-09-2019

Fastforrentede realkreditobligationer på det højeste niveau i 10 år

Værdipapirer
26-09-2019

Rekordmange omlægninger og stigning i realkreditudlån

Bank og realkredit, balancer
26-09-2019

Hvem betaler negative renter i bankerne?

Bank og realkredit, renter
25-09-2019

Stabil omsætning bag ny referencerente

Penge-, valuta- og derivatmarked
02-09-2019

Internationale betalingskort vinder frem

Betalinger
28-08-2019

Hvem køber 1 pct.-realkreditobligationen?

Værdipapirer
28-08-2019

Udlandet køber realkreditobligationer i stor stil

Porteføljeinvesteringer
27-08-2019

Faldende rentegevinst ved at fastlåse opsparing

Bank og realkredit, renter
27-08-2019

Realkreditgælden stiger i 88 kommuner

Bank og realkredit, balancer
14-08-2019

Danske direkte investeringer i udlandet stiger igen

Direkte investeringer