Fortsat forøgelse af Danmarks nettoformue

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2015.
Publiceret 30. juni 2015
Danmarks nettoformue over for udlandet udgjorde 972 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2015, hvilket er en stigning på 57 mia. kr. i forhold til 4. kvartal 2014.

Danmarks nettoformue over for udlandet udgjorde 972 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2015, hvilket er en stigning på 57 mia. kr. i forhold til 4. kvartal 2014. Stigningen skyldes overskud på betalingsbalancens løbende poster på 23 mia. kr. og værdireguleringer på 34 mia. kr.

Værdireguleringerne på 34 mia. kr. dækker over de mest markante værdistigninger på både danskeres udenlandske aktiver og udlændinges placeringer i Danmark i et årti.

Værdireguleringerne på danske aktiver i udlandet blev særligt påvirket af amerikanske dollar, der blev styrket med 13 pct. i kvartalet, mens europæiske aktier også bidrog med pæne kursstigninger. En fjerdedel af danskernes samlede aktiver er placeret i dollar, mens 40 pct. af aktieinvesteringerne er placeret i EU-lande.

De massive værdistigninger på danske aktiver i udlandet blev dog i nogen grad modsvaret af udlandets gevinster på investeringer i Danmark. Det toneangivende danske aktieindeks steg i 1. kvartal med 28 pct., især drevet af Novo Nordisk-aktien, der alene steg med 42 pct. Da udenlandske investorer ejer omkring 60 pct. af Novo Nordisk, øgede det værdien af Danmarks passiver betydeligt.

Udviklingen i Danmarks aktiver og passiver over for udlandet