Husholdningernes investeringsniveau aftager efter årets første seks måneders historisk store indskud

Investeringsforeninger, 3. kvartal 2015.
Publiceret 30. oktober 2015
Husholdningernes indskud i investeringsforeninger var i 3. kvartal 2015 på 4,7 mia. kr.

Husholdningernes indskud i investeringsforeninger var i 3. kvartal 2015 på 4,7 mia. kr. Niveauet er fortsat pænt sammenlignet med tilsvarende kvartal de seneste år, men er betydeligt lavere end de store investeringer i 1. halvår 2015, som var på 23 mia. kr. Trods de positive investeringer i 3. kvartal faldt husholdningernes formue i investeringsforeninger godt 13 mia. kr., primært på grund af aktiekursfald, og udgør nu ca. 442 mia. kr.

Husholdningerne har i 2015 hovedsageligt investeret i obligationsafdelinger og blandede afdelinger, men har siden august foretrukket aktier på bekostning af obligationer. Udvidelsen af aktieporteføljen de seneste måneder er især drevet af globale og nordamerikanske aktier, mens husholdningerne især har nedbragt deres beholdning af korte danske og mere risikobetonede udenlandske obligationer.

Det samlede afkast på husholdningernes portefølje af investeringsforeningsbeviser for 3. kvartal var -3,9 pct., og dermed fortsætter den negative udvikling fra 2. kvartal, som landede på -2,1 pct.

Husholdningers formue og akkumulerede investeringer i investeringsforeninger, 2015

 

Kontaktinformation