Plads til både udbytter og investeringer hos danske erhvervsvirksomheder

Finansielle konti, 2. kvartal 2015.
Publiceret 30. september 2015
Danske erhvervsvirksomheder øgede i 2. kvartal de finansielle investeringer, samtidig med at de fortsat øgede investeringerne i kapitalapparatet ganske svagt – dette til trods for, at de i kvartalet udbetalte ekstraordinært store udbytter.

Danske erhvervsvirksomheder øgede i 2. kvartal de finansielle investeringer, samtidig med at de fortsat øgede investeringerne i kapitalapparatet ganske svagt – dette til trods for, at de i kvartalet udbetalte ekstraordinært store udbytter. Dermed fortsætter tendensen fra de seneste to år, hvor erhvervsvirksomhederne som følge af stigende opsparingsoverskud har investeret i finansielle aktiver for samlet ca. 214 mia. kr. Investeringerne dækker bl.a. over nettokøb af aktier og andre ejerandelsbeviser for ca. 146 mia. kr., heraf en betydelig del i udlandet. Derudover er indskud i pengeinstitutterne øget med ca. 40 mia. kr.

Finansiering i form af lån og erhvervsobligationer er i samme periode faldet lidt. Størstedelen sker fortsat med danske penge- og realkreditinstitutter som modparter og står for lige godt halvdelen. Derudover bidrager andre danske erhvervsvirksomheder og udenlandske aktører hver især med godt 20 pct. Langt størstedelen af erhvervsvirksomhedernes samlede passiver udgøres dog af udstedte aktier og andre ejerandele, som udgør 68 pct. svarende til 5.567 mia. kr. – en stigende balanceandel, som afspejler de generelle aktiekursstigninger.

Erhvervsvirksomheders finansielle transaktioner, reale investeringer og bruttoopsparing (4 kvartalers glidende gns.)

 

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)