Private retter fokus mod danske værdipapirer

Investeringsforeninger, 4. kvartal 2015.
Publiceret 2. februar 2016
I 2015 investerede private samlet 31 mia. kr. i investeringsforeninger fordelt med 23 mia. kr. i aktie- og obligationsafdelinger og 8 mia. kr. i blandede afdelinger.

I 2015 investerede private samlet 31 mia. kr. i investeringsforeninger fordelt med 23 mia. kr. i aktie- og obligationsafdelinger og 8 mia. kr. i blandede afdelinger. Størstedelen af investeringerne i aktie- og obligationsafdelingerne, 15 mia. kr., var i afdelinger med fokus på danske værdipapirer. Investeringerne i danskorienterede afdelinger er navnlig steget siden 2013 og har i 2015 nået det højeste niveau i seks år.

Skiftet mod danske værdipapirer har givet et godt afkast i 2015. I de danske aktieafdelinger landede det således på 34 pct. for året under ét, primært drevet af medicinalsektoren. Til sammenligning var det på 12 pct. i afdelinger med fokus på udenlandske aktier. Omvendt var afkastet i danske obligationer rekordlavt i 2015 med -0,6 pct. Det er dog relativt bedre end afdelingerne med fokus på udenlandske obligationer, hvor det nåede ned på -2,3 pct.

Samlet var privates formue i investeringsforeninger på 460 mia. kr. ved udgangen af 2015, fordelt med 171 og 223 mia. kr. i henholdsvis aktie- og obligationsafdelinger samt 56 mia. kr. i blandede afdelinger. De danskorienterede udgør 13 pct. af aktieafdelingerne mod 63 pct. af obligationsafdelingerne.

Privates årlige investeringer i aktie- og obligationsafdelinger

 

Kontaktinformation