Renteudviklingen bidrager til fald i realkreditinstitutternes eurolån

Bank og realkredit, renter, oktober 2015.
Publiceret 26. november 2015
Renterne på realkreditlån er faldet gennem de senere år, og både husholdninger og erhverv har udnyttet udviklingen til at omlægge fastforrentede lån til lavere renter og samtidig fået rentetilpasset variabelt forrentede lån til ligeledes lavere renter.

Renterne på realkreditlån er faldet gennem de senere år, og både husholdninger og erhverv har udnyttet udviklingen til at omlægge fastforrentede lån til lavere renter og samtidig fået rentetilpasset variabelt forrentede lån til ligeledes lavere renter. Siden midten af 2012 har renten på nye lån i danske kroner med rentebinding på op til 1 år i længere perioder ligget under renten for lån i euro. Rentespændet har det seneste år bidraget til, at realkreditinstitutternes udlån i euro er faldet markant med næsten 34 mia. kr.

Tilbagegangen i eurolån har primært været drevet af landbrug, skovbrug og fiskeri, som har omlagt eller indfriet lån i euro for knap 25 mia. kr. Resultatet er, at eurolånene nu udgør under en tredjedel af realkreditinstitutternes udlån til branchen mod 42 pct. i oktober 2014.

Realkreditinstitutternes udlån i euro samt udlånsrenter til husholdninger og erhverv

 Anm.: Nye forretninger er afgrænset til lån med rentebinding op til 1 år.

Kontaktinformation