Renteudviklingen på små og store bankudlån til virksomheder følges ad

Bank og realkredit, renter, september 2015.
Publiceret 27. oktober 2015
Abstract icon De seneste to års fald i bankernes renter på nye udlån til erhvervsvirksomheder omfatter både små og store lån.

De seneste to års fald i bankernes renter på nye udlån til erhvervsvirksomheder omfatter både små og store lån. Faldet har været nogenlunde parallelt for alle størrelser lån, som derfor alle bidrager til det overordnede fald i renten på bankernes udestående udlån til virksomheder på godt 0,8 procentpoint. I 3. kvartal har renten dog været stabil omkring 3,3 pct.

I september udgjorde lån udstedt med sikkerhed i værdipapirer (repoudlån) godt 57 pct. af bankernes nye udlån større end 7,5 mio. kr. Da de er karakteriseret ved kort løbetid og større sikkerhed end øvrige udlån, ligger renten lavere og trækker derfor den samlede rente på de største nye udlån ned.

I lighed med udlånsrenten har renten på indlån fra virksomheder været stabil de senere måneder. Mens størstedelen fortsat forrentes til 0 pct., blev det dog tidligere på året mere udbredt at forrente virksomhedernes indlån negativt.

​​Bankernes rente på nyudlån til erhvervsvirksomheder, fordelt på lånenes størrelse

 Anm.: Figuren viser et 3 måneders glidende vægtet gennemsnit af renterne på nyudlån.

Kontaktinformation