Stigende bidragssatser og lave renter favoriserer lån med længere rentebinding og lån med afdrag

Bank og realkredit, renter, januar 2015.
Publiceret 26. februar 2015
Den gennemsnitlige merudgift for at vælge lån med fast rente frem for lån med rentebinding på 1 år er faldet markant gennem 2014.

Den gennemsnitlige merudgift for at vælge lån med fast rente frem for lån med rentebinding på 1 år er faldet markant gennem 2014. For januar er den opgjort til 2,08 procentpoint ekskl. bidrag og 1,85 inkl. bidrag, svarende til godt 1.500 kr. før skat pr. måned for et lån på 1 mio. kr., mod 2.700 kr. pr. måned et år tidligere.

Det er især den fladere rentekurve kombineret med realkreditsektorens tilpasninger af prisstrukturen (ændrede satser for bidrag og kursskæring), som i stigende grad favoriserer låntagere, som vælger længere rentebinding og takker nej til afdragsfrihed.

Opgørelsen for januar, som omfatter omlægningerne ved årsskiftet, viser, at mange danskere i løbet af 2014 netop har benyttet lejligheden til at øge rentebindingen på deres lån og i højere grad vælge lån med afdrag. Lån med fast rente er det seneste år således øget med 5,6 pct. svarende til knap 29 mia. kr., mens F1-lån samlet set er reduceret med 131 mia. kr. eller 27 pct. Lån med afdrag er øget med godt 15 mia. kr. svarende til ca. 2 pct.

 

Husholdningers realkreditlån

Kontaktinformation