Strammere kreditstandarder for private i 4. kvartal 2015

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2015.
Publiceret 11. januar 2016
Private bankkunder blev mødt med strammere kreditstandarder i 4. kvartal 2015.

Private bankkunder blev mødt med strammere kreditstandarder i 4. kvartal 2015. Pengeinstitutterne havde i forrige kvartal forventet at stramme, men endte med at stramme en smule mere end forventet. Særligt de største pengeinstitutter strammede som følge af de nye god skik-regler for finansielle virksomheder, hvor private kunder fra november som udgangspunkt skal lægge 5 pct. af boligens værdi som egenbetaling ved boligkøb.

Reglen er møntet på pengeinstitutternes långivning, men nogle realkreditinstitutter havde også forventet at ville stramme på grund af reglen. Dog har deres kreditstandarder stort set ikke ændret sig i kvartalet. Hverken penge- eller realkreditinstitutterne forventer overordnet set at stramme yderligere for private i 1. kvartal 2016.  

Udviklingen i pengeinstitutternes kreditstandarder for private

Anm. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til private.

Kontaktinformation

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

Udlånsundersøgelsens spørgsmål suppleres én gang årligt med tilsvarende spørgsmål, hvor tidshorisonten er 1 år. Det skal bl.a. sikre, at eventuelle mindre ændringer i kreditpolitikken, som sker over flere kvartaler, også registreres.