Udenlandske direkte investeringer i Danmark voksede i 2. kvartal 2015

Direkte investeringer, 2. kvartal 2015.
Publiceret 14. august 2015
Udlandets direkte investeringer i Danmark voksede med 15,2 mia. kr. i 2. kvartal, hvilket skyldes, at egenkapitalinvesteringerne steg 22,2 mia. kr., mens koncerninterne lån og handelskreditter til danske virksomheder faldt 7 mia. kr. I det seneste år er de indadgående investeringer dermed steget 38,4 mia. kr.

Udlandets direkte investeringer i Danmark voksede med 15,2 mia. kr. i 2. kvartal, hvilket skyldes, at egenkapitalinvesteringerne steg 22,2 mia. kr., mens koncerninterne lån og handelskreditter til danske virksomheder faldt 7 mia. kr. I det seneste år er de indadgående investeringer dermed steget 38,4 mia. kr.

De udadgående direkte investeringer faldt med 1,3 mia. kr. efter seks kvartaler i træk med positive investeringer. Faldet dækker over, at egenkapitalinvesteringerne steg 5,4 mia. kr. og koncerninterne lån og handelskreditter faldt 6,7 mia. kr. De udadgående direkte investeringer er dog samlet øget med 39,1 mia. kr. i det seneste år.

Siden begyndelsen af 2005 har udenlandske investorer øget investeringerne i Danmark med 193,5 mia. kr., hvoraf 127,1 mia. kr. kommer fra EU-lande. Med investeringer for 60,2 mia. kr. er Sverige samlet set det største investorland i de seneste ti år.

Investeringer fra Luxembourg har i perioder været betydelige, bl.a. som følge af, at holdingselskaber har købt TDC og ISS. Begge selskaber er nu solgt igen, og derfor er de akkumulerede investeringer fra Luxembourg set over hele perioden små. Luxembourg og Holland er hjemsted for mange holdingselskaber, som bl.a. bruges til at videreføre investeringer fra andre lande.

Indadgående direkte investeringer fra EU-lande 2005-15, akkumuleret

Anm.: Indadgående direkte investeringer er opgjort som egenkapitalinvesteringer (ekskl. geninvesteret indtjening) og koncernlån mv.

Kontaktinformation