Udlandet fortsætter med at købe kroneobligationer

Porteføljeinvesteringer, februar 2015.
Publiceret 27. marts 2015
Udlændinge købte igen kroneobligationer for et stort beløb. Købet var på 44 mia. kr. og dermed endnu større end i januar.

Udlændinge købte igen kroneobligationer for et stort beløb. Købet var på 44 mia. kr. og dermed endnu større end i januar. Samlet har udlandet købt kroneobligationer for 69 mia. kr. i årets første to måneder. Mens de i januar var mest interesserede i statsobligationer, fordeler købet sig i februar på både stats- og realkreditobligationer med henholdsvis 20 og 17 mia. kr.

Udlændinge har primært købt realkreditobligationer med restløbetid mellem 1 og 5 år, samt papirer med over 20 år til udløb. De har ikke vist stor interesse for de helt korte obligationer med under 1 år til udløb, men disse udgør stadig 32 pct. af deres beholdning af realkreditobligationer. For statsobligationer er det, som i januar, papirer med restløbetid mellem 1 og 5 år, der udgør hovedparten af købet, mens ejerandelen af papirer med længere restløbetid (over 10 år) også er steget, om end i mindre grad.

Over de seneste to måneder har udlandets samlede køb af statsobligationer på 39 mia. kr. hævet deres ejerandel fra 35 til 40 pct., mens den for realkreditobligationer var 18 pct. ved udgangen af februar.

Udlandets køb og salg af stats- og realkreditobligationer i kroner

Anm.: Skatkammerbeviser indgår ikke i tallene for statsobligationer. Beholdninger er opgjort til nominel værdi og transaktioner til markedsværdi. Ejerandelen af realkreditobligationer er ikke korrigeret for udstedelser til refinansiering.

Kontaktinformation