Vigende udlandsformue gennem 2015

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2015.
Publiceret 31. marts 2016
I 4. kvartal 2015 voksede Danmarks udlandsformue med 6 mia. kr. til 834 mia. kr. I samme periode var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 34 mia. kr., så der har i kvartalet været negative værdireguleringer på 28 mia. kr.

I 4. kvartal 2015 voksede Danmarks udlandsformue med 6 mia. kr. til 834 mia. kr. I samme periode var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 34 mia. kr., så der har i kvartalet været negative værdireguleringer på 28 mia. kr. Det er tredje kvartal i træk, at negative værdireguleringer udhuler udlandsformuen.

Udlandsformuen satte en foreløbig rekord med 959 mia. kr. i 1. kvartal 2015. Det skete efter tre kvartaler med både overskud på betalingsbalancen og positive værdireguleringer, særligt som følge af at dollaren, pundet og schweizerfrancen blev styrket. Den vigende udlandsformue siden 1. kvartal 2015 hænger især sammen med, at udlandet har nydt godt af store værdistigninger på danske aktier.  Værdien af udlændinges beholdning af danske aktier er således steget mere end værdien af danskeres beholdning af udenlandske aktier gennem 2015.

Ved udgangen af 4. kvartal 2015 bestod udlandsformuen af nettoaktiver på 1.318 mia. kr., hvoraf direkte investeringer tegnede sig for omtrent halvdelen, og nettopassiver bestod af obligationer og andre investeringer på i alt 484 mia. kr.

Danmarks udlandsformue

Anm.: Direkte investeringer består af kapitalandele og lån, hvor ejerandelen overstiger 10 pct. Andre investeringer består af lån, handelskreditter og forsikringsmæssige hensættelser. 

Kontaktinformation