12 år med fremgang i danske investeringer i udlandet

Direkte investeringer, 4. kvartal 2016.
Publiceret 14. februar 2017
Abstract icon Danske direkte investeringer i udlandet steg med 65 mia. kr. i 2016, mens udlandets direkte investeringer i Danmark faldt med 14 mia. kr. Siden 2005 har de udadgående investeringer hvert år været større end de indadgående.

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 65 mia. kr. i 2016, mens udlandets direkte investeringer i Danmark faldt med 14 mia. kr. Siden 2005 har de udadgående investeringer hvert år været større end de indadgående. Samlet set over perioden har danske virksomheder investeret 559 mia. kr. i udlandet, mens udenlandske har investeret 212 mia. kr. i Danmark.

Det er i høj grad de store danske virksomheder, som investerer i udlandet. Flere tusinde danske virksomheder har datterselskaber i udlandet, men alene de ti største koncerner – målt på værdien af deres udenlandske investeringer – stod i 2016 for omtrent halvdelen af investeringerne, mens de i 2015 stod for knap to tredjedele.

Faldet i udlandets direkte investeringer i Danmark i 2016 skal ses i sammenhæng med børsnoteringen af Nets A/S, som indebar, at virksomhedens udenlandske ejerkreds blev mere spredt. Når en udenlandsk investor ejer over 10 pct. af aktiekapitalen i en dansk virksomhed, er der tale om en direkte investering, mens en ejerandel under 10 pct. er en porteføljeinvestering. Faldet i de indadgående direkte investeringer er derfor delvist modsvaret af, at de indadgående porteføljeinvesteringer er steget i 2016. De udenlandske direkte investeringer i Danmark er tidligere faldet som følge af børsnoteringer – fx af Chr. Hansen Holding A/S og TDC A/S i 2010.

​​Akkumulerede direkte investeringer ind og ud af Danmark

Anm: Akkumulerede direkte investeringer (transaktioner) siden 2005 er opgjort eksklusive geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer.

Kontaktinformation