Danmarks udlandsformue nærmer sig 1.000 mia. kr.

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2016.
Publiceret 30. september 2016
Danmarks udlandsformue steg med 71 mia. kr. i 2. kvartal til 952 mia. kr.

Danmarks udlandsformue steg med 71 mia. kr. i 2. kvartal til 952 mia. kr. Der var positive værdireguleringer på 37 mia. kr., hvoraf over 20 mia. kr. skyldes en styrket amerikansk dollar. Rentefaldet bidrog også til de positive værdireguleringer. Danske investorer holder især udenlandske papirer med lang restløbetid, mens udlandet primært holder danske papirer med kort restløbetid. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 34 mia. kr. i kvartalet trak ligeledes op. Der er fra kvartal til kvartal store værdireguleringer på Danmarks aktiver og passiver, men på længere sigt udligner de i stort omfang hinanden. Derfor bliver den langsigtede udvikling i udlandsformuen bestemt ved de akkumulerede overskud på betalingsbalancen.

Udlandsformuen holdes i høj grad af forsikrings- og pensionsselskaber samt investeringsforeninger, der samlet har nettoaktiver i udlandet for 2.273 mia. kr. De øvrige indenlandske sektorer – banker, realkreditinstitutter, andre finansielle selskaber, ikke-finansielle selskaber, husholdninger samt den offentlige sektor og Nationalbanken – har samtidig nettopassiver for 1.320 mia. kr. over for udlandet. Danske obligationer ejes i høj grad af udenlandske investorer, hvilket betyder, at banker og realkreditinstitutter har nettopassiver for 1.007 mia. kr. over for udlandet.

Danmarks udlandsformue og akkumuleret betalingsbalanceoverskud

Anm.: Betalingsbalancen omfatter de løbende poster og kapitaloverførsler. Værdireguleringer dækker over pris- og valutakursændringer samt reklassifikationer. Betalingsbalancen og værdireguleringerne er akkumuleret siden 1. kvartal 2010. Udlandsformuen var ultimo 4. kvartal 2009 på 15 mia. kr.

Kontaktinformation