Danmarks udlandsformue steg til 897 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2016

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2016.
Publiceret 5. juli 2016
Danmark havde samlet set aktiver for 6.088 mia. kr. over for udlandet ved udgangen af 1. kvartal 2016, mens passiverne udgjorde 5.191 mia. kr. Forskellen på 897 mia. kr. er Danmarks udlandsformue. I 1. kvartal steg udlandsformuen med 63 mia. kr., primært som følge af betydelige værdireguleringer.

Danmark havde samlet set aktiver for 6.088 mia. kr. over for udlandet ved udgangen af 1. kvartal 2016, mens passiverne udgjorde 5.191 mia. kr. Forskellen på 897 mia. kr. er Danmarks udlandsformue. I 1. kvartal steg udlandsformuen med 63 mia. kr., primært som følge af betydelige værdireguleringer.

Danske forsikrings- og pensionsselskaber fik gevinster på renteafdækningskontrakter, fordi renterne, både i Danmark og udlandet, faldt. Kurserne på aktiemarkederne faldt, men danske aktier faldt mere end de udenlandske. Danmarks passiver over for udlandet blev dermed reduceret mere end aktiverne, og dermed steg udlandsformuen. I modsat retning trak styrkelsen af kronen i forhold til dollar og pund, som reducerede Danmarks aktiver i fremmed valuta. I de senere år er Danmarks udlandsformue i stigende grad blevet eksponeret over for dollar. Især forsikrings- og pensionsselskaberne samt investeringsforeningerne har øget dollareksponeringen ved at investere i aktier, hvor afdækningen af valutakursrisikoen generelt er mindre end for obligationer.

Udlandsformuen er et resultat af akkumulerede overskud på betalingsbalancen og er dermed et udtryk for, at Danmark har et betydeligt opsparingsoverskud, der nødvendigvis må placeres som investeringer i udlandet. Niveauet for udlandsformuen påvirkes desuden af værdireguleringer af Danmarks investeringer i udlandet og udlandets investeringer i Danmark. Opsparingsoverskuddet placeres i høj grad gennem forsikrings- og pensionsselskaber samt investeringsforeninger. Samlet havde de nettoaktiver i udlandet for 2.139 mia. kr., hvilket især afspejler en betydelig opbygning af pensioner. En stor del af danske realkreditobligationer er ejet af udenlandske investorer, hvilket medvirker til, at danske banker og realkreditinstitutter har nettopassiver på 1.078 mia. kr. over for udlandet. De ikke-finansielle virksomheder har aktiver i form af direkte investeringer i udlandet og passiver over for udlandet i form af udenlandske ejere af aktier i de danske virksomheder.

Danmarks udlandsformue fordelt på sektor og valuta ved udgangen af 1. kvartal 2016

 

Kontaktinformation