Danske direkte investeringer i udlandet faldt i 2. kvartal 2016

Direkte investeringer, 2. kvartal 2016.
Publiceret 12. august 2016
Danske direkte investeringer i udlandet faldt 9 mia. kr. i 2. kvartal 2016. Det skyldes, at koncerninterne lån og handelskreditter blev reduceret.

Danske direkte investeringer i udlandet faldt 9 mia. kr. i 2. kvartal 2016. Det skyldes, at koncerninterne lån og handelskreditter blev reduceret. Faldet i 2. kvartal kommer efter, at danske virksomheder i 1. kvartal foretog store investeringer i udlandet.

Virksomhederne bruger bl.a. de koncerninterne lån og handelskreditter til likviditetsstyring, og der er ofte store udsving fra kvartal til kvartal. Direkte investeringer består af investeringer i egenkapital, koncerninterne lån og handelskreditter. Den langsigtede udvikling i de direkte investeringer er tæt knyttet til egenkapitalinvesteringerne. Siden begyndelsen af 2011 er de udadgående direkte investeringer øget med 232 mia. kr. Det er store danske virksomheder som Mærsk-gruppen, TDC og Arla mv.,  der har foretaget størsteparten af investeringerne.

Udlandets direkte investeringer i Danmark blev øget med 1 mia. kr. i 2. kvartal 2016, og dermed har aktiviteten været lav fire kvartaler i træk. De indadgående direkte investeringer er samlet øget med knap 90 mia. kr. siden begyndelsen af 2011, hvoraf de 59 mia. kr. blev investeret i 2. og 3. kvartal 2011. Det skyldes primært to store virksomhedshandler – japanske Takeda købte medicinalkoncernen Nycomed, og amerikanske Dupont købte Danisco.

Direkte investeringer ind og ud af Danmark

 Anm.: Opgørelsen af direkte investeringer er foretaget efter retningsprincippet og er eksklusive geninvesteret indtjening.

Kontaktinformation