Danskerne polstrer sig fortsat

Finansielle konti, 2. kvartal 2016.
Publiceret 30. september 2016
De danske husholdninger fortsætter med aktivt at øge deres finansielle polstring, hvilket også bidrager til, at de finansielle nettoformuer stiger.

De danske husholdninger fortsætter med aktivt at øge deres finansielle polstring, hvilket også bidrager til, at de finansielle nettoformuer stiger. Alene i årets første halvdel har husholdningerne investeret i finansielle aktiver for knap 57 mia. kr. – primært i form af større indskud i banker og nettoindbetalinger på pensionsordninger – mens de i samme periode blot har øget gælden med 17 mia. kr. Danskerne bruger således færre penge, end de tjener.

De finansielle formuer påvirkes dog også i høj grad af kursgevinster og tab på såvel finansielle aktiver som realkreditgæld. Danskernes pensionsformue er således siden årsskiftet blevet 165 mia. kr. mere værd, mens de faldende renter har øget kursværdien af realkreditgælden med 28 mia. kr. – samlet bidrager værdiændringer med 140 mia. kr. Dermed er danskernes finansielle formuer i løbet af 1. halvår øget med i alt 180 mia. kr.

Husholdningernes finansielle balance og transaktioner

Anm.: Nettoindbetalinger på pensionsordninger omfatter løbende ind- og udbetalinger samt rente- og udbyttebetalinger relateret til pensionsformuen. Pensionsformuen er opgjort før skat. Højre figur: 4 kvartalers glidende gennemsnit.

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)