Erhvervsvirksomhederne nedbringer fortsat gæld og øger finansielle aktiver

Finansielle konti, 3. kvartal 2016.
Publiceret 20. januar 2017
Erhvervsvirksomhedernes opsparingsoverskud falder svagt. Det er et resultat af, at deres bruttoopsparing falder, og at de investerer mere i produktionsapparatet.

Erhvervsvirksomhedernes opsparingsoverskud falder svagt. Det er et resultat af, at deres bruttoopsparing falder, og at de investerer mere i produktionsapparatet. I et historisk perspektiv er opsparingsoverskuddet dog stadig på et højt niveau. Igennem 2015 og 2016 blev overskuddet primært brugt til at tilbagebetale lån og købe finansielle aktiver i form af aktier og investeringsforeningsbeviser.  

Modsat blev opsparingsoverskuddet i 2014 og dele af 2015 – i kombination med øget låntagning – primært brugt til at tilbagekøbe egne aktier og virksomhedsobligationer samt til kortfristet långivning (typisk koncerninternt).

Erhvervsvirksomhedernes finansielle transaktioner, reale investeringer og bruttoopsparing (4 kvartalers glidende gennemsnit)

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)