Husholdninger foretrækker afdelinger med relativt lav risiko

Investeringsforeninger, 1. kvartal 2016.
Publiceret 13. maj 2016
Når husholdningerne investerer i investeringsforeninger, sker det primært i afdelinger med relativt lav risiko.

Når husholdningerne investerer i investeringsforeninger, sker det primært i afdelinger med relativt lav risiko. På en risikoskala fra 1 til 7 (hvor 7 er højest) har de over de seneste to år investeret 34 mia. kr. i afdelinger med lav eller middel risiko (1-4), svarende til 71 pct. af deres samlede indskud i investeringsforeninger. Det afspejler for det første, at obligationsafdelinger altid har udgjort den største andel af husholdningernes formue i investeringsforeninger. For det andet er deres investeringer i blandede afdelinger, der typisk ligger i risikoklasse 4, steget markant over de seneste to år.

I modsætning hertil er størstedelen af husholdningernes afkast hentet hjem i afdelinger med risikoklasse 5 og 6, der har givet et afkast på henholdsvis 33 og 13 pct. Det svarer til 29 mia. kr., hvilket udgør 77 pct. af deres samlede gevinst over de seneste to år. Afkastet dækker over, at aktieafdelinger, der primært ligger i de høje risikoklasser, i perioden har givet et samlet afkast på 20 pct. mod 10 og 2 pct. i henholdsvis blandede og obligationsafdelinger.

​​Husholdningers investeringer og afkast over de seneste to år opdelt på risikoklasse

Anm.: Risikoklasserne svarer til den syntetiske risikoindikator SRI, som anvendes i den centraleinvestorinformation.

Kontaktinformation