Husholdningerne har mindsket deres appetit på investeringsforeninger med fokus på Danmark

Investeringsforeninger, 3. kvartal 2016.
Publiceret 1. november 2016
Husholdningerne er efter de første ni måneder af 2016 tilbage på et mere normalt aktivitetsniveau i forhold til at investere nye midler i investeringsforeningsbeviser, hvor 2015 står som et ekstraordinært aktivt investeringsår.

Husholdningerne er efter de første ni måneder af 2016 tilbage på et mere normalt aktivitetsniveau i forhold til at investere nye midler i investeringsforeningsbeviser, hvor 2015 står som et ekstraordinært aktivt investeringsår.

Mens husholdningerne i 2015 investerede hele 13,5 mia. kr. i obligationsafdelinger med fokus på Danmark, har de i de første ni måneder af 2016 solgt for 0,9 mia. kr. Til gengæld har de øget deres investeringer i obligationsafdelinger med fokus på udenlandske markeder med 3,4 mia. kr.

Også på aktieområdet har husholdningerne skiftet fokus væk fra Danmark. De har således solgt beviser i foreninger med dansk fokus for 2,6 mia. kr. efter de første ni måneder af 2016, mens de i 2015 investerede for 2,2 mia. kr. Således har husholdningerne øget deres investeringer i aktieafdelinger med udenlandsk fokus fra 5,5 mia. kr. i 2015 til 8,9 mia. kr. efter de første ni måneder af 2016.

Husholdningernes årlige investeringer i investeringsforeningsbeviser

 Anm.: Tallene for 2016 dækker kun 1.-3. kvartal.

Kontaktinformation