Igen stor stigning i danske aktieudbytter

Værdipapirer, april 2016.
Publiceret 1. juni 2016
Abstract icon På baggrund af årsresultaterne for 2015 udbetalte danske børsnoterede selskaber udbytter for over 41 mia. kr. i årets fire første måneder

På baggrund af årsresultaterne for 2015 udbetalte danske børsnoterede selskaber udbytter for over 41 mia. kr. i årets fire første måneder. Det er en stigning på 20 pct. i forhold til året før, som især skyldes, at Danske Bank og Novo Nordisk hver har øget udbyttet med 2,6 mia. kr. Det betyder, at de tre største udbytteaktier nu står for over to tredjedele af det samlede udbytte blandt børsnoterede aktier.

De store udbytter har sammen med stigninger i aktiekurser resulteret i årlige afkast på mellem 20 og 34 pct. på danske aktier de sidste fire år, jf. NYT om værdipapirer, december 2015. Danske Banks udbytteprocent – årets udbytte målt i forhold til selskabets markedsværdi – på 4,5 pct. svarer til niveauet før 2009. A.P. Møller – Mærsks og Novo Nordisks udbytteprocent er generelt steget de seneste 16 år, fra omkring 0,5-1 pct. ved årtusindskiftet til omkring 2-3,5 pct.

​​Udbyttebetalinger for børsnoterede danske aktier, 2001-16

Anm.: A.P. Møller - Mærsk har for 2005-06 og 2010-16 betalt udbytte i april, men for de resterende år i maj. I figuren indgår virksomhedens udbyttebetalinger fra maj derfor i de respektive år. Følgende ekstraordinære udbytter indgår ikke i datagrundlaget: TDC med 43,5 mia. kr. i 2006, ØK med 7,7 mia. kr. i 2006 og A.P. Møller - Mærsk med 36,7 mia. kr. i 2015.

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer