Igen store direkte investeringer i udlandet i 1. kvartal

Direkte investeringer, 1. kvartal 2016.
Publiceret 9. juni 2016
Abstract icon Danske direkte investeringer i udlandet steg med 33 mia. kr. i 1. kvartal 2016, fordelt med 16 mia. kr. i egenkapitalinvesteringer og 17 mia. kr. i koncernlån mv.

Danske direkte investeringer i udlandet steg med 33 mia. kr. i 1. kvartal 2016, fordelt med 16 mia. kr. i egenkapitalinvesteringer og 17 mia. kr. i koncernlån mv. Udlandets investeringer i Danmark blev reduceret med 3 mia. kr., ligeligt fordelt på egenkapital og koncernlån mv.

De udadgående direkte investeringer er øget med 527 mia. kr. siden begyndelsen af 2005. Der foretages typisk flere investeringer i første kvartal, hvor mange store virksomheder også præsenterer deres årsregnskab, end i de øvrige kvartaler. Investeringerne har således været positive i det første kvartal hvert år siden 2005, og samlet set er ca. halvdelen af dem foretaget i første kvartal.

Størsteparten af de danske investeringer er foretaget i de lande, som vi har størst samhandel med, eksempelvis EU-lande, Norge og USA. Det samme gør sig gældende, når man ser på udenlandske investeringer i Danmark.

Siden begyndelsen af 2005 har danske virksomheder investeret 74 mia. kr. i offshorecentre, som er en landegruppe defineret af IMF. De fleste af investeringerne er foretaget i Singapore og Hongkong, der ofte anvendes som transitlande for investeringer i andre asiatiske lande.

Akkumulerede direkte investeringer i udlandet

Anm.: Opgørelsen er lavet på akkumulerede direkte investeringer (transaktioner) opgjort efter retningsprincippet eksklusive geninvesteret indtjening. Offshorecentre er en landegruppe, der defineres af IMF. En fuldkommen liste over offshorecentre og EU28 findes under "Yderligere information". Direkte investeringer i øvrige lande udgjorde kun -0,7 mia. kr. i 1. kvartal 2005 og fremgår ikke af figuren.

Øvrige avancerede økonomier: Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Sydkorea, Schweiz og USA.