Ny fremgang i realkreditlån med kuponrente på op til 2 pct.

Værdipapirer, oktober 2016.
Publiceret 28. november 2016
Låntagerne benyttede i stort omfang det lave renteniveau til at omlægge deres fastforrentede realkreditlån i oktober

Låntagerne benyttede i stort omfang det lave renteniveau til at omlægge deres fastforrentede realkreditlån i oktober. Især blev obligationer med kuponrente på 3 og 3,5 pct. udskiftet med obligationer med lavere kuponrente. Der blev i forbindelse med oktober-auktionen samlet set indfriet realkreditlån med en kupon på 3 pct. eller derovre for 45 mia. kr. og udstedt realkreditlån med kupon på 2 pct. eller derunder for 66 mia. kr. Obligationer med kupon på 3,5 pct. udgjorde ved udgangen af oktober 54 mia. kr. Det er kun en tredjedel i forhold til begyndelsen af 2014, hvor udbredelsen toppede. Når der fortsat er udestående fastforrentede obligationer med kupon på 4 pct. eller mere, hænger det bl.a. sammen med, at nogle lån er for korte til, at det kan betale sig for låntagerne at få dem omlagt.

Det er primært de institutionelle investorer – investeringsforeninger og forsikrings- og pensionsselskaber – der opkøber obligationerne med kupon på 2 pct. eller derunder. Ultimo oktober ejede de knap 70 pct. af den samlede udestående mængde af disse obligationer. I forbindelse med auktionerne i oktober har udenlandske investorer dog vist pæn interesse for de udstedte obligationer bag fastforrentede realkreditlån.  

Lange fastforrentede realkreditobligationer fordelt på kupon samt markedsrente

 

Kontaktinformation

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

Nationalbankens statistik over ejerkoncentration i danske realkreditobligationer viser opdeling på henholdsvis lavt, mellem, og højt koncentrerede serier. Nedenstående Excel-fil viser opdelingen for senest afsluttede måned. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere.

Opgørelsen er bl.a. relevant for låntagere i realkreditserier, da højt koncentrerede obligationsserier har en tendens til at være kendetegnet af indlåsningseffekter, jf. Danmarks Nationalbank,  Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Indlåsningseffekter i realkreditobligationer kan medføre en højere pris for obligationer i perioder, hvor disse obligationer er opkøbsrelevante.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer