Størst afkast i investeringsforeninger med udenlandsk fokus

Investeringsforeninger, 4. kvartal 2016.
Publiceret 31. januar 2017
I 2016 har private og institutionelle investorer for første gang i fem år opnået et højere afkast i både aktie- og obligationsafdelinger med udenlandsk fokus sammenlignet med afdelinger, der har dansk fokus.

I 2016 har private og institutionelle investorer for første gang i fem år opnået et højere afkast i både aktie- og obligationsafdelinger med udenlandsk fokus sammenlignet med afdelinger, der har dansk fokus. Således fik investorerne et afkast på henholdsvis 8,4 og 8,1 pct. i afdelinger med fokus på udenlandske aktier og obligationer sammenlignet med henholdsvis -0,7 og 4,4 pct. i afdelinger med fokus på danske aktier og obligationer. I de foregående fire år har investeringerne i danske aktier – drevet af aktier i det danske C20-indeks og særligt Novo Nordisk – konsekvent slået de udenlandske porteføljer. Danske aktier udgør dog kun en relativt lille andel af de samlede investeringsporteføljer.

Investeringsforeningernes beholdning af udenlandske aktier og obligationer er vokset med 82 pct. siden 2011 til nu ca. 1.200 mia. kr., mens beholdningen af danske aktier og obligationer blot er vokset med 23 pct. til nu ca. 690 mia. kr. Den stigende andel af udenlandske værdipapirer har primært været drevet af kursgevinster på europæiske og nordamerikanske aktier.

Investeringsforeningernes afkast og værdipapirbeholdning

 

Kontaktinformation