Strammere kreditpolitik over for husholdninger

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2016.
Publiceret 8. juli 2016
Penge- og realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditpolitikken over for husholdninger i 2. kvartal.

Penge- og realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditpolitikken over for husholdninger i 2. kvartal. De forventer også at stramme den i 3. kvartal, mest blandt realkreditinstitutterne. Den noget større stramning hos realkreditinstitutterne skyldes bl.a., at nogle af dem også har hævet deres bidragssatser. 

Forventningen hos både penge- og realkreditinstitutterne skal ses i lyset af Finanstilsynets vejledning om forsigtighed i kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder. Vejledningen har også påvirket stramningen i 2. kvartal. Vejledningen har til formål at beskytte institutter og privatkunder mod risikoen for stigende renter og faldende boligpriser ved at dæmpe kreditgivningen, som er størst i og omkring de store byer, jf. Nationalbankens Nyt Størst udlånsaktivitet i og omkring de større byer.

Udviklingen i penge- og realkreditinstitutters kreditstandarder for husholdninger 

 

Anm.: Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til private.

Kontaktinformation