Udlandsformuen steg med 144 mia. kr. i 4. kvartal 2016

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2016.
Publiceret 31. marts 2017
Abstract icon Ved udgangen af 4. kvartal 2016 havde Danmark nettoaktiver over for udlandet på 1.157 mia. kr. Det er en stigning på 144 mia. kr. siden kvartalet før og skyldes især overskud på betalingsbalancen og valutakursstigninger på danske investorers aktiver i dollar.

Ved udgangen af 4. kvartal 2016 havde Danmark nettoaktiver over for udlandet på 1.157 mia. kr. Det er en stigning på 144 mia. kr. siden kvartalet før og skyldes især overskud på betalingsbalancen og valutakursstigninger på danske investorers aktiver i dollar.

Set over hele 2016 steg udlandsformuen med 467 mia. kr. Det er den største årlige stigning nogensinde. Overskuddet på betalingsbalancen bidrog med 168 mia. kr., mens værdreguleringer af Danmarks aktiver og passiver trak yderligere op med 299 mia. kr. Danmarks passiver blev i 2016 især reduceret af kursfald på udlandets beholdning af danske aktier. Novo Nordisk-aktien faldt med 36 pct. over året, og med en udenlandsk ejerandel på over 70 pct. bidrager den alene til stigningen i udlandsformuen med omkring 200 mia. kr.

Værdireguleringer kan altså have stor betydning for udviklingen i udlandsformuen. På længere sigt er der dog en tendens til, at positive og negative værdireguleringer af formuen udligner hinanden. De store positive værdireguleringer i 2016 er en reversering af udviklingen i 2015, hvor bl.a. kursstigninger på Novo Nordisk-aktien og andre C20-aktier fik Danmarks passiver til at stige markant.

​Udviklingen i Danmarks udlandsformue i 2015 og 2016

Anm.: Overskud på betalingsbalancen omfatter de løbende poster og kapitaloverførsler, dvs. nettofordringserhvervelsen over for udlandet.

Kontaktinformation